Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna. Edukacyjna – szkolna baza wiedzy

Największa baza wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Pedagogika

  • Home
  • Recenzja pisma pedagogicznego autorstwa Jana Władysława Dawida

Recenzja pisma pedagogicznego autorstwa Jana Władysława Dawida

Recenzja pisma pedagogicznego autorstwa Jana Władysława Dawida Recenzja pisma pedagogicznego autorstwa Jana Władysława Dawidapt. „O duszy nauczycielstwa” „Utopia czy życie – głowa wysoko a stopa nisko?” Pismo Jana Władysława Dawida…

Dialog w edukacji: nadzieja, utopia czy ślepa uliczka ?

Dialog w edukacji: nadzieja, utopia czy ślepa uliczka ? Pojęcie dialogu zakotwiczone jest w edukacji od zamierzchłych czasów ? rzec by można, znalazło w niej swe przytulisko już w starożytności…

Rodzina jako środowisko wychowawcze

<h1>Rodzina jako środowisko wychowawcze</h1> <p></p> <p> Działania diagnozy pedagogicznej obejmują rozpoznawanie środowisko rodzinne dziecka jako podst. środowisko, w którym przebiega jego rozwój. Diagnoza środowiska rodzinnego może być podejmowana z różnych…

„Nagrody i kary w procesie wychowania”.

<h1>„Nagrody i kary w procesie wychowania”.</h1> <p></p> <p> „Nagrody i kary w procesie wychowania”.<br /><br />Nagrody i kary w procesie wychowania to szerokie pojęcia, lecz aby mówić właśnie o tych…

Praca badawcza wychowawcy – nauczyciela cz.3

Praca badawcza wychowawcy – nauczyciela cz.3 53.Hipoteza to próbna odpowiedz na pytanie stanowiące problem ,będąca jednocześnie przypuszczalnym jego rozwiązaniem.54.Hipotezę może stanowić tylko zdanie oznajmujące.55.Hipotezą może być tylko odpowiedz właściwa na…

Pedagogika socjologiczna

Pedagogika socjologiczna Wiek XX przekazał współczesności przekonanie, że człowiek jest istotą społeczną nie tylko w tym znaczeniu, że posiada instynkt stadny, który go skłania do łączenia się w gromady i…

Bajki i baśnie jako metody wychowawcze oraz ich stosowanie na przykładzie dzieci uczęszczających do przedszkola w warce

Bajki i baśnie jako metody wychowawcze oraz ich stosowanie na przykładzie dzieci uczęszczających do przedszkola w warce Jednym z kluczowych elementów tworzących ramy dla właściwego wychowania jest zbudowanie systemu wartości…

Kto , jakie i dlaczego popełnia błędy w wychowaniu wobec dzieci i młodzieży . Jakie mogą być skutki tych błędów ?

Kto , jakie i dlaczego popełnia błędy w wychowaniu wobec dzieci i młodzieży . Jakie mogą być skutki tych błędów ? Proces wychowania dziecka rozpoczyna się wraz z jego przyjściem…

Organizacja czasu wolnego i sposoby jego spędzania przez dzieci na wsi i w mieście

Organizacja czasu wolnego i sposoby jego spędzania przez dzieci na wsi i w mieście Organizacja czasu wolnego i sposoby jego spędzania przez dzieci na wsi i w mieście POZNAŃ 2011…

Integracja na wesoło.

Integracja na wesoło. Data zajęć : Czas trwania zajęć : 20-30 minut Temat zajęć: Integracja na wesoło. Uczestniczy zajęć : Cele dydaktyczne : – Zwiększenie spójności grupy– Wzmocnienie wzajemne zrozumienie–…

Charakterystyka wybranych teorii agresji – notatka

Charakterystyka wybranych teorii agresji – notatka Zachowania Agresywne(wg Strecha) celem jest zadanie innemu człowiekowi lub ludziom cierpienia fizycznego lub psychicznego, spowodowanie szkody, straty cenionych przez tych ludzi wartości. Agresja (wg…

Drogi dorastania – streszczenie

Drogi dorastania – streszczenie Streszczenie książki„Drogi dorastania” I. Ogólna charakterystyka okresu dojrzewaniaW rozdziale tym autorka wskazuje na różnice, jakie dotyczą rozwoju młodych ludzi. Stwierdza, że pomimo wielu elementów wspólnych, jakie…

Odpowiedzialność w wychowaniu i pracy wychowawcy.

Odpowiedzialność w wychowaniu i pracy wychowawcy. „Jestem tym, za czym się opowiadam i za co odpowiadam”. T. Ballauff Wychowanie to ogół zamierzonych i niezamierzonych wpływów wywołujących zmiany w osobowości. Ważnym…

Zasada Podmiotowości

Zasada Podmiotowości Również bardzo dobrze oceniona przez profesora z resocjalizacji

Znaczenie kwalifikacji i kompetencji w przewidywaniu sukcesu bądź porażki zawodowej.

Znaczenie kwalifikacji i kompetencji w przewidywaniu sukcesu bądź porażki zawodowej. Swoją pracę pragnę rozpocząć od przybliżenia znaczenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Pod pojęciem kwalifikacji rozumiemy potwierdzony zasób wiadomości i zakres…

Jak rozumiesz pojęcie "dziedziny wychowania"? Przedstaw charakterystykę wybranej dziedziny wychowania i wskaż jej znaczenie dla praktyki wychowawczej.

Jak rozumiesz pojęcie „dziedziny wychowania”? Przedstaw charakterystykę wybranej dziedziny wychowania i wskaż jej znaczenie dla praktyki wychowawczej. Przez pojecie ,,dziedziny wychowania?? rozumiem ubogacenie i wysubtelnienie rozwoju i wychowania dzieci i…

Polityka społeczna, wykłady z sem. III, dr Kamasz

Polityka społeczna, wykłady z sem. III, dr Kamasz POLITYKA SPOŁECZNA-jedna z nauk społ. mająca związek z teorią ekonomii, socjol., psychol., z demografią, prawem pracy, medycyną, urbanistyką i in. DEF. WG…

Dlaczego ludzie popełniają przestępstwa.

Dlaczego ludzie popełniają przestępstwa. Według mnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Aby móc odpowiedzieć najpierw trzeba określić czym jest przestępstwo, tak więc przestępstwo jest to: ?czyn człowieka zabroniony…

Zasady prawa małżeńskiego

<h1>Zasady prawa małżeńskiego</h1> <p></p> <p> Małżeństwo jest instytucją powszechną i podstawową dla każdego społeczeństwa, istniejącą w każdej kulturze. Jest to trwały w swym celu związek między osobami będący uniwersalną instytucją…

Scenariusze do programu adaptacyjnego w przedszkolu

<h1>Scenariusze do programu adaptacyjnego w przedszkolu</h1> <p></p> <p> Scenariusz nr 1<br /><br />Cele kierunkowe:<br />- kształcenie umiejętności nawiązywania kontaktów<br />- integracja dzieci i rodziców<br />- wyrabianie u dzieci nawyków kolejnego…

Wspłczesne kierunki pedagogiczne

<h1>Wspłczesne kierunki pedagogiczne</h1> <p></p> <p> WSPÓŁCZESNE KIERUNKI PEDAGOGICZNE W PROGRAMACH EDUKACJI PEDAGOGICZNEJ.<br /><br />Pedagogika nie jest monolitem, ma wiele subdyscyplin. W XX wieku pojawiły się nowe nauki, kierunki, ale wiadome…

Biomedyka-pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

<h1>Biomedyka-pytania i odpowiedzi egzaminacyjne</h1> <p></p> <p> 1. Wyjaśnij pojęcie rozwoju ontogenetycznego.<br />Rozwój ontogenetyczny to proces rozwoju organizmu od momentu zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik do chwili śmierci osobnika. Stanowi on…

Cele poznania naukowego, Rodzaje twierdzeń

<h1>Cele poznania naukowego, Rodzaje twierdzeń</h1> <p></p> <p> Cele poznania naukowego<br />Celem badań społecznych jest badanie zarówno materialnych (rozmaite zbiorowości społeczne) jak i idealnych (idee, przesądy, wierzenia) wytworów życia społecznego. W…

Historia wychowania w odrodzeniu, oświeceniu, aż do czasów nowożytnych XVIII w.”

<h1>Historia wychowania w odrodzeniu, oświeceniu, aż do czasów nowożytnych XVIII w.”</h1> <p></p> <p> Nazwa renesans czyli odrodzenie, jest dziełem Jakuba Burckhardta- badacza z XIX w., autora Kultury Odrodzenia we Włoszech.…

Modele Diagnozy wg. Ewa Wysocka

<h1>Modele Diagnozy wg. Ewa Wysocka</h1> <p></p> <p> Modele diagnozy psychopedagogicznej wg Wysockiej<br />Modelowanie w diagnozie jest potrzebne- wyznacza kierunek diagnozy, daje możliwość doboru technik badawczych, narzędzi, zakres metodologii. </p>

Postawy młodzieży dotyczące czytania książek

<h1>Postawy młodzieży dotyczące czytania książek</h1> <p></p> <p> Postawy młodzieży dotyczące czytania książek </p>

Transpersonalistyczna koncepcja tożsamości a dezintegracja pozytywna Kazimierza Dąbrowskiego

<h1>Transpersonalistyczna koncepcja tożsamości a dezintegracja pozytywna Kazimierza Dąbrowskiego</h1> <p></p> <p> Wstęp str. 3<br />Próby definiowania tożsamości str. 3<br />Transpersonalizm- podstawowe twierdzenia str. 5<br />Transpersonalistyczne koncepcje rozwoju i tożsamości str. 12<br…

Warunki skuteczności wychowania

<h1>Warunki skuteczności wychowania</h1> <p></p> <p> Skuteczność wychowania należy do zasadniczych problemów pedagogiki, <br />a poprzez swoistą złożoność swojej materii (wychowanie i jego podmioty) należała i należy <br /> po dzień…

Edukacja kulturalna

<h1>Edukacja kulturalna</h1> <p></p> <p> Rozumienie Edukacji Kulturalnej<br />Co to jest edukacja kulturalna? Czy jest to zjawisko istotne społecznie, czy jest to jakaś kategoria wirtualna? Czy ten „koń”, czyli edukacja kulturalna,…

Wychowanie. Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania.

<h1>Wychowanie. Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania.</h1> <p></p> <p> Współdziałanie nauczycieli i rodziców jest jednym z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania szkoły i rodziny.<br />Warunkuje prawidłowy rozwój dziecka. To współdziałanie…