Wkuwam

Plan charakterystyki pełnej.

Charakterystyka postaci powinna zawierać następujące elementy :

1. Przedstawienie postaci : imię , nazwisko , przydomek , wiek , wykształcenie .
2.Charakterystyka zewnętrzna :
a) istotne cechy w wyglądzie
b)sposób ubieranie się (styl)
c)sposób poruszania się i mówienia
d)usposobienie i sposób zachowywania się
3. Charakterystyka wewnętrzna :
a cechy charakteru i związane z nimi zachowania w danych sytułacjach
b) cechy umysłu : zdolności , amibicje , dążenia
c) system wartości : poglądy , wierzenia , zainteresowania , zasady
d) typ uczciwości ( stosunek do otaczającej go rzeczywistości )
4. Opinie innych o postaci .
5. Ocena postaci ( osobowości zachowań ) zalety i wady .
6. Osobisty stosunek do postaci

Nie musisz trzymać się sztywno tego schematu , możesz zmieniać kolejność analizowania cech danej postaci !!

*materiał programu szkolnego