Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Plan wydarzeń Wędrówka Abrahama i jego ludu do Ziemi Obiecanej.

1. Wędrówka Abrahama.
a) Powołanie Abrahama przez Boga.
b) Zawarcie przymierza z narodem wybranym.
c) Wyjście z ziemi rodzinnej.
d) Narodziny nowego narodu.
2. Wyjście Izraelitów z Egiptu pod wodzą Mojżesza.
a) Rozmowa Mojżesza z Bogiem na górze Horeb.
b) Zesłanie plag na Egipt.
c) Rozstąpienie Morza Czerwonego.
d) Zalanie wojsk Faraona.
3. Przeprawa przez pustynię.
a) Gorzkie wody w rzece w miejscowości Mara.
b) Szemranie ludu przeciw Mojżeszowi.
c) Wody słodkie.
4. Przepiórki i manna.
a) Głodny lud.
b) Pomoc Boga – Zesłanie przepiórek na obóz.
c) Warstwa manny na piasku pustynnym.
5. Dekalog.
a) Zawarcie przymierza między Bogiem, a ludem izraelskim.
b) Otrzymanie przez Mojżesza na Górze Synaj dziesięciu przykazań.
6. Dojście ludu do Ziemii Obiecanej.
a) Śmierć Mojżesza w wieku lat stu dwudziestu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *