Język Polski Wkuwam

Poganie a chrześcijanie – charakterystyka porównawcza z powieści Henryka Sienkiewicza.

Akcja powieści zaczyna się około trzydzieści lat po śmierci Jezusa Chrystusa. Autor ukazuje w utworze starcie dwóch ważnych kultur: chrześcijaństwa i pogaństwa. Zostały one przedstawione na zasadzie kontrastu, co oznacza pokazanie zjawiska na tle zupełnie innego, odmiennego.
Poganie posiadają swoje stare wzorce kulturowe. Tolerują inne religie, które mają za sobą tysiące lat tradycji,ponieważ poznali je i nie boją się ich. Jednak chrześcijaństwo rozpoczyna nowe życie, nieznane jeszcze poganom. Staje się nową, młodą wiarą ,przez którą chcą przekazać innym innowacyjne wartości.
Chrześcijanie są monoteistami, wierzą w jednego Boga, którego syn umarł za ludzkie grzechy. Poganie natomiast są politeistami, czyli wierzą w wielu bogów. Oddawali cześć rzymskiej Junonie, egipskiej Izys, Zeusowi i wielu innych bogów.
W większości chrześcijanie są ludźmi wyzwolonymi, nie posiadającymi żadnych praw, a także biednymi. Zdarzają się jednak obywatele rzymscy, którzy przyjęli chrześcijaństwo tak jak w powieści – Aulus Plaucjusz. Poganie byli szanowanymi patrycjuszami rzymskimi. Świat pogan to świat bogaczy, lenistwa, przyjemności, wielu kochanek, obdarowanych urodą kobiet.
Poganie żyją na zasadzie epikureizmu – filozofii propagującej dążenie do szczęścia, a także hedonizmu, czyli wszelkich uciech cielesnych. Wierzą, że nie ma nic po śmierci, więc żyją pełnią życia, nie interesuje ich nic poza własnym szczęściem. Natomiast według chrześcijan życie jest jednym z etapów, które wiedzie do życia wiecznego. Żyją skromnie, wyrzekają się wszystkich przyjemności i przyjmują cierpienie.
Chrześcijanin powie, że nie ma ludzi lepszych i gorszych, bo wszyscy ludzie są równi. Szanuje każdego człowieka, myśli dobrze o wszystkich, mówi życzliwie o innych, modli się za każdego. Obdarzy miłością także wroga, który, próbował go zabić, bo Bóg mówi: Przebaczaj wszystko, wszystkim.! Poganin zaś gardzi drugim człowiekiem, nie przejmuje się dolą innych.
Poganie żyją w bogactwie, wyprawiają wielkie uczty. Nie znają wyrażenia „zasady moralne”. Zabijają, kłamią, kradną, zdradzają, cudzołożą, nie znają przebaczenia. Robią co chcą. Chrześcijanie żyją w ubóstwie, co najważniejsze przestrzegają zasad moralnych. Są ludźmi „czystymi”.
Celem życia pogan jest nieustająca zabawa. Całe ich życie jest rozrywką i dążeniem do szczęścia. Cel życia ludzi wierzących w jednego Boga to czekanie na śmierć, a potem zbawienie, życie wieczne.
Według mnie te dwie wiary nie mają za grosz podobieństwa. Poganie są bezlitośni i żyjący w bogactwie, a chrześcijanie kochają, szanują i są uczciwi . Świat chrześcijan jest mi bliższy i to co głoszą – prawda i miłość do bliźniego.