Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna. Edukacyjna – szkolna baza wiedzy

Największa baza wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Politologia

  • Home
  • Za i przeciw dostępowi do informacji publicznej oraz proszę omówić polskie ramy prawne dostępu do informacji publicznej

Za i przeciw dostępowi do informacji publicznej oraz proszę omówić polskie ramy prawne dostępu do informacji publicznej

Za i przeciw dostępowi do informacji publicznej oraz proszę omówić polskie ramy prawne dostępu do informacji publicznej Jednym z „gorących tematów” zajmujących opinię publiczną jest problem dostępu do informacji publicznej.…

Agresja – ONZ wobec agresji.

Agresja – ONZ wobec agresji. DEFINICJA AGRESJI.Za podstawową definicję agresji przyjmuje się definicję mówiącą o tym, że agresja to każde zamierzone działanie – w formie otwartej lub symbolicznej – mające…

Recenzja, nacjonalizm , Anthony Smith

Recenzja, nacjonalizm , Anthony Smith Anthony D. Smith„Nacjonalizm. Teoria, historia, ideologia.”Warszawa 2007, Wydawnictwo Sic! Przekład, Ewa Chomickastron : 228 Anthony D. Smith ur. w 1933 r., brytyjski socjolog, uznawany jest…

Włoska republika ustrój polityczny, system partyjny, ustrój terytorialny

Włoska republika ustrój polityczny, system partyjny, ustrój terytorialny Ogólne informacje o państwie. Włochy leżą nad morzami: Liguryjskim, Tyrreńskim, Jońskim i Adriatyckim(M. Śródziemne). Obejmują pd. Część Alp, Niz. Padańską, Płw. Apeniński…

Pułapki demokracji.

Pułapki demokracji.

Historia Wybranych Doktryn Politycznych (HWDP)

Historia Wybranych Doktryn Politycznych (HWDP)

System wyborczy i prtie polityczne Republiki Węgierskiej

System wyborczy i prtie polityczne Republiki Węgierskiej

Międzynarodówka Liberalna – przyczyny powstania oraz cele działalności

Międzynarodówka Liberalna – przyczyny powstania oraz cele działalności

Kształtowanie się ustroju komunistycznego w Polsce i Czechosłowacji.

Kształtowanie się ustroju komunistycznego w Polsce i Czechosłowacji.

System polityczny i typologia systemów politycznych

System polityczny i typologia systemów politycznych

System partyjny w Wielkiej Brytanii

System partyjny w Wielkiej Brytanii

Polityczne PR a inne formy komunikowania politycznego.

Polityczne PR a inne formy komunikowania politycznego.

Joseph Schumpeter – krytyka demokracji

Joseph Schumpeter – krytyka demokracji

Prawo zwyczajowe w Albanii

Prawo zwyczajowe w Albanii

Swobodny przeplyw osob w UE.

Swobodny przeplyw osob w UE.

Ogólne zasady i cele Układu Europejskiego

Ogólne zasady i cele Układu Europejskiego

Komunizm a Rosja Radziecka, Związek Radziecki w latach 1917-1924. Analiza struktury, celów i ich realizacji przez system sowiecki.

Komunizm a Rosja Radziecka, Związek Radziecki w latach 1917-1924. Analiza struktury, celów i ich realizacji przez system sowiecki.

"Kultura, a Demokracja" Inglehart – notatki.

"Kultura, a Demokracja" Inglehart – notatki.

Idee i źródła integracji Europejskiej od starożytności do XV wieku

Idee i źródła integracji Europejskiej od starożytności do XV wieku

Narodziny i rozwój wolnomularstwa w Europie i w Polsce

Narodziny i rozwój wolnomularstwa w Europie i w Polsce

Wymień i scharakteryzuj kompetencje, jakie posiada każdy poseł w procesie ustawodawczym. PUW 1121

Wymień i scharakteryzuj kompetencje, jakie posiada każdy poseł w procesie ustawodawczym. PUW 1121

Kariera polityczna Michaiła Gorbaczowa i dojście do władzy.

Kariera polityczna Michaiła Gorbaczowa i dojście do władzy.

Żydzi w Europie

Żydzi w Europie

Materiały ze studiów

Materiały ze studiów

Myśli polityczna I Rzeczpospolitej

Myśli polityczna I Rzeczpospolitej

Finansowanie partii politycznych w Polsce

Finansowanie partii politycznych w Polsce

Omówić argumentację perswazyjną (podać autentyczny przykład). Wyszukać w autentycznych wypowiedziach osób publicznych uzyte przez nich definicje perswazyjne przyklady krótko omówić odwołując sie do tekstu "Definicje perswazyjne"

Omówić argumentację perswazyjną (podać autentyczny przykład). Wyszukać w autentycznych wypowiedziach osób publicznych uzyte przez nich definicje perswazyjne przyklady krótko omówić odwołując sie do tekstu "Definicje perswazyjne"

Badanie konstytucyjności ustaw

Badanie konstytucyjności ustaw

Utopia jako sposób wyrażania myśli politycznej. Nowożytne utopie

Utopia jako sposób wyrażania myśli politycznej. Nowożytne utopie

Kto może zostać lobbystą?

Kto może zostać lobbystą?