Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Polska rodzina w XXI wieku. Taka jak dotąd czy zupełnie odmieniona?

Rodzina jest taką szczególną grupą społeczną, złożoną z małżonków, dzieci oraz z krewnych danych małżonków. W rodzinie dostrzegamy dwie więzi tj. małżeńską i rodzicielską. Każde ognisko domowe różni się w dużym stopniu od siebie.
W poprzednich latach to rodzina zapewniała oparcie oraz była punktem odniesienia w relacjach z innymi ludźmi. Teraz to wszystko ulega zmianie. Coraz rzadziej możemy liczyć na nią, gdyż każdy patrzy tylko na siebie. Trafne będzie tu powiedzenie, że „ z rodziną najlepiej wychodzi się tylko na zdjęciach”. W gonitwie XXI wieku ludzie nie potrafią już być tak blisko przy członkach swojej rodziny, w trudnych momentach ciężko jest nam znaleźć oparcie chociażby w rodzicach.
Aby stać się rodziną, dwoje ludzi musi zawrzeć ze sobą związek małżeński. Dawniej było to coś pięknego i niepowtarzalnego. Każdy pragnął poślubić ukochaną osobę, aby w ten sposób stać się wspólnotą. Teraz zaś coraz mniej osób decyduje się na taki krok. Ludzie albo boją się, że nie dadzą sobie rady z utrzymaniem rodziny bądź też po prostu chcą żyć wygodnie i bez żadnych zobowiązań.
W ostatnim czasie w Polsce nasiliły się zjawiska patologii. Kiedyś nawet nie znano takiego problemu, gdyż zwracano wówczas dużą uwagę na wychowanie i przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie. Dzisiaj zaś coraz mniej rodziców pamięta o tym, albo nie ma czasu po prostu na wprowadzenie swoich dzieci w życie.
W naszym kraju, gdzie coraz częściej ludzie muszą walczyć o byt i o przetrwanie, dochodzi do tego, że dzieci są coraz częściej zagubione i samotne w tym wszystkim oraz w wielu wypadkach popadają one w skrajności.
We współczesnych ludziach zanikają wartości społeczne i patriotyczne. Poświęcenie dla ojczyzny, bohaterstwo czy też wiara, które przed wiekami były wartościami najważniejszymi i którymi ludzie kierowali się życiu, teraz praktycznie nie mają dla nas żadnego znaczenia. Uległo to radykalnej zmianie na gorsze, gdyż teraz społeczeństwo koncentruje się najbardziej na sobie i na samorealizacji w swoich rodzinach. Te wszystkie piękne wartości są im zupełnie obce.
W dawnych czasach najważniejszą rolą ogniska domowego było przedłużanie pokoleń. Ludzie zakładali duże rodziny. Bardzo chciano mieć liczne potomstwo. Teraz zaś, w dobie zaawansowanej techniki ludzie, jeśli już decydują się na rodzinę, to nieliczną. W naszym kraju najczęściej są to, rodzice i jedno bądź góra dwoje dzieci. Chociaż są jeszcze przypadki rodzin wielodzietnych to z roku na rok zanika to coraz intensywniej. Powodem tego jest bądź pogoń ludzi za karierą lub też to, iż wiele osób nie jest w stanie utrzymać dużej rodziny. W Polsce staje się to coraz częstszym zjawiskiem, które będzie prowadziło do zaniku rodziny. Niestety, zwykli ludzie na to nic nie poradzą, gdyż leży to w interesie państwa, żeby ułatwić życie młodym po to, aby zakładali oni rodziny, bo w przeciwnym razie niedługo nie będziemy wiedzieli w ogóle, co to znaczy oraz zestarzeje się nam społeczeństwo i wtedy już na wszystko będzie za późno.
Różnicą, między rodziną z dawnych czasów a tą XXI – wieczną, jest podział ról w ognisku domowym. Niegdyś to mężczyźni musieli (i zapewniali), zapewnić swojej rodzinie schronienie i pożywienie. Kobiety zaś miały za zadanie zajmować się wychowaniem dzieci i domem. To jednak radykalnie uległo zmianie. Chyba w niewielu polskich domach możemy zaobserwować jeszcze taki model rodziny. Dzisiaj w naszym kraju dla wielu domów to wręcz nierealne. Dlatego też kobiety, od jakiegoś już czasu, podejmują pracę po to, aby pomóc swoim mężom w utrzymaniu domu, ponieważ ich zarobki nie są w stanie zapewnić rodzinie godnego życia. Niestety w Polsce to także jest coraz częstsze zjawisko gdyż kraj nasz jest podzielony na bogatych i biednych a nie ma u nas grupy pośredniej, która zapewnione miałaby godne życie. Ludzie biedni mają coraz ciężej w życiu i w ten sposób zanik tego modelu rodziny jest tak widoczny.
Moment, w którym kobieta zostawia dziecko i idzie do pracy, jest dla niego niekorzystny, gdyż wtedy zbyt małą ilość czasu rodzice poświęcają jemu i nie potrafią w pełni przygotować swojej pociechy do życia społecznego.
Wynikiem tego jest właśnie zjawisko patologii, o którym pisałam już wcześniej.
Model rodziny XXI wieku różni się bardzo od tej rodziny z przed wieków. Zanikają rytuały, funkcje i wartości ogniska domowego. Tak jak zmieniają się epoki w dziejach ludzkości tak i zmienia się rodzina i jej rola w życiu każdej osoby. Niegdyś, kiedy ludzie żyli w prostocie świata potrafili oni, o wiele bardziej okazywać uczucia i pomagać sobie nawzajem, teraz natomiast wraz z rozwojem techniki i cywilizacji ludzie nie umieją doceniać najważniejszych w życiu wartości, którymi są: miłość, przyjaźń, rodzina, wiara i prawda. W dzisiejszym świecie każdy patrzy, aby mieć wszystko dla siebie i nie zważa na to resztę, co go otacza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *