Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Porównanie wizerunku Boga, oraz relacji między Bogiem, a człowiekiem w Pieśni XXV i w Trenie VXIII Kochanowskiego.

Sylwetki człowieka oraz Boga są bardzo często przywoływane w twórczości Jana Kochanowskiego. Poniekąd jest to spowodowane filozofią życiową poety jak i kryzysem światopoglądowym związanym z śmiercią córki poety. Analizując Tren XVIII i Pieśń XXV postaram się przywołać wizerunek Boga oraz stosunek człowieka do Boga występujący w obu utworach.
Rozpocznę analizę obu tekstów odszukując nadawców wyżej wymienionych dzieł. W Pieśni XXV jak i w Trenie XVIII podmiotem lirycznym są ludzie wierzący, jest to podmiot zbiorowy, wypowiada się w pierwszej osobie liczby mnogiej. W Pieśni XXV podmiot liryczny wypowiada się w imieniu pewnej społeczności. Wychwala on Boga za Jego dokonania, okazuje mu wdzięczność i dziękuje. Natomiast w Trenie podmiot liryczny wypowiada się w imieniu ludzi z nieczystym sumieniem, którzy poddają się woli Stwórcy i kajają się za popełnione grzechy.
Kochanowski w Pieśni XXV przedstawia Boga jako władcę wszelkiego stworzenia oraz dobrodzieja. Wyraźnie widzimy Boga jako architekta cudownego świata. Jest On wszechobecny na świecie i wszechmogący. W ostatniej strofie Bóg jest określnony jako nieśmiertelny. Podmiot liryczny oddaje wierzących pod ogrom łaski i dobroci Boga.
Bóg jest również wymieniony jako opiekun człowieka, dzięki czemu człowiekowi wiedzie się lepiej: Jeno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi .
Natomiast analizując Tren XVIII można dostrzec Boga jako ojca, który potrafi łaskawie wymierzyć karę za grzechy swoim dzieciom. Staje się On strażnikiem ludzkiego grzechu, który w odpowiedni sposob potrafi upomnieć grzeszącego. Kochanowski wielokrotnie podkreśla iogrom miłosierdzia boskiego jakie Bóg okazuje karząc ludzi grzesznych, lecz robi to nadwyraz łagodnie i życzliwie. Tak jak ojciec karze swoje dzieci.
Stosunek człowieka wobec Boga w Pieśni XXV jest dopełnieniem do wizerunku Boga. Człowiek podziwia Boga za dzieło stworzenia: Tyś pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował . Jest on także wdzięczny za otrzymane dary o czym świadczy pierwszy wers pierwszej strofy. Odczuwa również szacunek dla samego Stwórcy, więc oddaje sie Mu pod opiekę. Podmiot liryczny – człowiek wierny- zwraca się bezpośrednio do Boga.
W Trenie XVIII człowiek występuje w roli grzesznika. Autor ukazuje nam sylwetkę człowieka- dziecka bożego, które w chwilach uniesienia zapomina o swoim Ojcu. Staje się niewdzięczny. Człowiek mimo świadomości swojego grzechu prosi Boga o rozgrzeszenie, cierpi z powodu swoich nieposłuszeństw. Dostrzega miłosierdzie boże i liczy na wybaczenie. Ta relacja jest również dopełnieniem majestatycznego wizerunku Boga w Trenie.
Porównując obydwa wizerunki dostrzegamy pewne różnice. Są one związane z tłem epoki renesansu- humanizmem, oraz nawiązaniami do epoki antycznej. Kochanowski był czołowym przedstwicielem renesansu, więc jego poglądy były mieszaniną wszystkich najważniejszych prądów tej epoki. Przyczyną różnicy między człowiekiem wielbiącym Boga bezgranicznie, a człowiekiem grzesznikiem oraz Bogiem Stwórcą, a Bogiem Ojcem i Sędzią jest ściśle związana także z biografią poety. Kryzys światopoglądowy Kochanowskiego nastapił po śmierci ukochanej córki Urszulki. Autor traci wiarę w doczesną religię i poszukuje odpowiedzi na dręczące go pytania. A różnice są widoczne, lecz nie znacznie. W Pieśni człowiek jest mocno wierzącym, a w Trenie człowiek wieży sporadycznie, tylko w potrzebie. Natomiast sylwetki Boga w obu lirykach są zblizone. Z tą róznicą, iż w Trenie Bóg występuje w niewdzięcznej roli sędziego.
Sądze, że oba wizerunki przedstawione przez Jana Kochanowskiego bardzo dobrze oddaje ducha filozofii epoki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *