Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Postać św. Franciszka we fragmencie „Kwiatków… „

Święty Franciszek z Asyżu był misjonarzem głoszącym miłość do każdej istoty żywej. Propagował jeden z średniowiecznych nurtów filozoficznych, jakim był, franciszkanizm. Franciszek był zwolennikiem radowania się z prostych rzeczy i stworzeń bożych. Postawą franciszkańską jest życie w ubóstwie, pokorze, w bliskości z naturą. Bohater „ Kwiatków…” wcielał w życie cnoty franciszkańskie( radość, miłość, pokora, ubóstwo) i pielęgnował je w sobie. Franciszek jest uznany za patrona ekologów.

W „Kwiatkach świętego Franciszka” asceta został przedstawiony jako człowiek skromny, pokorny, pełen miłości. Święty Franciszek wykazał, że ma zaufanie do innych wysyłając Macieja do siostry Klary oraz brata Sylwestra. Nasz święty był człowiekiem, który potrafił wspaniale przemawiać do ludzi jak i do ptaków. Wykazał się także doskonałą organizacją tworząc nowe zakony. Franciszek był wdzięczny Bogu za to, kim jest i za powołanie do głoszenia Słowa Bożego. Chętnie nawracał ludzi i był pośrednikiem między nimi, a Bogiem.
We fragmencie tekstu znajdują się różne środki artystyczne np. epitety, metafory. Tekst jest napisany stylem patetycznym, podniosłym. Do kreacji bohatera została użyta symbolika, alegoryzm oraz wyrazy nacechowane emocjonalnie służące perswazji. Symboliczny krzyż podkreśla przestrzeń wertykalną. Ważne są także cytaty, dzięki którym postawa świętego Franciszka jest bardziej wiarygodna i opisy podkreślające świętość ascety. Apostrofy ukazują szacunek oraz bliskość świętego ze wszystkimi istotami żyjącymi. Życie Franciszka zostało przedstawione w oryginalnej hagiografii. \”Kwiatki św. Franciszka\” to utwór anonimowy, powstały jak większość dzieł średniowiecznych \”dla większej chwały Boga\”

Św. Franciszek stanowi wzór godny naśladowania ze względu na normy moralne, które wyznawał oraz pielęgnowane przez niego cnoty franciszkańskie. Jest wzorcem ponadczasowym. W jego postawie znajdujemy człowieczeństwo, które objawia się w miłości do przyrody i całego świata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *