Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Prezentacja maturalna -Motywy biblijne w literaturze, malarstwie i rzeźbie. Omów na przykładzie wybranego motywu

Na razie konspekt i bibliografia potem treść za całą prezentacje otrzymałem 100% punktów

Bibliografia:
Temat: Motywy biblijne w literaturze, malarstwie i rzeźbie. Omów na przykładzie wybranego motywu
I. Literatura podmiotu
1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu: Księga Izajasza (Iz 2, 12-13; 4, 4-6; 24, 1-6), Apokalipsa św. Jana (Ap 1, 2-3; 6, 1-17; 7, 9-17; 8, 1-13; 9, 1-21; 11, 1-12; 12, 1-19; 15, 1-8; 16, 1-21; 21, 1-27; 22, 1-21). Poznań – Warszawa: Wydawnictwo Pallottinum, 1988
2. Miłosz Czesław: Piosenka o końcu świata. (Dostępna na http://www.milosz.pl/w_poks.php )
3. Jan Kasprowicz: DIES IRAE (dostępny na http://univ.gda.pl/~literat/kasprow/047.htm)
4. Tomasz z Celano : DIES IRAE (dostępny na
5. Tadeusz Nowak PSALMY (dostępne na http://kolebuk.w.interia.pl/)
6. Albert Camus Dżuma wydawnictwo (Państwowy Instytut Wydawniczy rok wydania 2000)
7. ALBRECHT DRER anioł z kluczem do otchłani (dostępny na
8. ALBRECHT DRER apklp anioły mściciele (dostępny na
9. ALBRECHT DRER apokalipsa_4anioły (dostępny na
10. Hans Memling SĄD OSTATECZNY, tryptyk (dostępny na

11. Michał anioł fresk przedstawiający sąd ostateczny z kaplicy Sykstyńskiej (dostępny na http://upload.wikimedia.org/wikipedia/pl/a/af/Plansza_sad_ostateczny.jpg)

II Literatura Przedmiotu
1. Opis tryptyku gdańskiego (dostępny na
2. Twórczość ALBRECHT DRER Artykuł Anna Ziemba-Michałowska (dostępny na
3. Informacje o Exterminansie anioł z kluczami do otchłani (dostępne na http://pl.wikipedia.org/wiki/Abaddon_(anio%C5%82) )
4. Opis fresku sądu ostatecznego z kaplicy Sykstyńskiej (dostępne na http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica_Syksty%C5%84ska)

III Materiały pomocnicze

1. Kserokopie obrazów Albrecht Drer i Hans Memling oraz fresku Michała Anioła Sąd ostateczny

PLAN PREZENTACJI
TEMAT: Motywy biblijne w literaturze, malarstwie i rzeźbie omów na podstawie wybranego motywu

I. LITERATURA PODMIOTU
1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu: Księga Izajasza (Iz 2, 12-13; 4, 4-6; 24, 1-6), Apokalipsa św. Jana (Ap 1, 2-3; 6, 1-17; 7, 9-17; 8, 1-13; 9, 1-21; 11, 1-12; 12, 1-19; 15, 1-8; 16, 1-21; 21, 1-27; 22, 1-21). Poznań – Warszawa: Wydawnictwo Pallottinum, 1988
2. Miłosz Czesław: Piosenka o końcu świata. (Dostępna na http://www.milosz.pl/w_poks.php)
3. Obrazy Albrechta Drera oraz michała Anioła i Hans Memling

II. LITERATURA PRZEDMIOTU

1. Opis tryptyku gdańskiego (dostępny na
2. Twórczość ALBRECHT DRER Artykuł Anna Ziemba-Michałowska (dostępny na
3. Opis fresku sądu ostatecznego z kaplicy Sykstyńskiej (dostępne na http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica_Syksty%C5%84ska)

III. RAMOWY PLAN WYPOWIEDZI
1. Określenie problemu: Czy motywy biblijne były i są natchnieniem dla pisarzy, malarzy i rzeźbiarzy. Wyjaśnienie problemu na podstawie motywu apokalipsy
2. argumenty
1. Wyjaśnienie terminu Apokalipsa
2. Piosenka o końcu świata Czesława Miłosza jako sztandarowy przykład Apokalipsy w literaturze
3. Motyw apokaliptyczny w psalmach T Nowaka, oraz Dżumie
4. Ukazanie motywu apokaliptycznego w różnych epokach
5. Albrecht Drer Jako malarz apokaliptyczny
6. Sąd ostateczny czyli finał apokalipsy w wizji Michała Anioła i Hans Memling
3. wnioski
1. Motywy biblijne były i są natchnieniem dla pisarzy, malarzy i rzeźbiarzy.
2. Motyw apokalipsy jest jednym z najczęściej wybieranym motywem przez malarzy pisarzy i rzeźbiarzy

IV. MATERIAŁY POMOCNICZE

1. Kserokopie obrazów Albrecht Drer i Hans Memling oraz fresku Michała Anioła Sąd ostateczny

Podpis zdającego

Można je pobrać

Autor
Ireneusz kościelniak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *