Wkuwam

Projekty edukacyjne w gimnazjach

Począwszy od tego roku szkolnego 2010/2011 zgodnie z rozporządzeniem na gimnazja zostaje nałożony obowiązek realizacji projektów edukacyjnych. Każdy gimnazjalista w takim razie musi do ukończenia tego rodzaju szkoły uczestniczyć w takim projekcie. W szczególnych przypadkach uczeń nie musi brać udziału w pracach nad projektem. Wtedy na końcowym świadectwie z gimnazjum będzie miał adnotację zwolniony. Ważny jest także fakt, że uczestnictwo w projekcie edukacyjnym będzie rzutowało w jakimś zakresie na ocenę z zachowania.
W tym roku szkolnym klasy III jednak nie będą realizować tego typu projektów, gdyż objęte są jeszcze dotychczasową podstawą programową.

Ministerstwo Edukacji motywuje swoją decyzję tym, że obecnie uczniowie mają problem z pracą zespołową. Metoda projektu umożliwia ten dylemat rozwiązać.
Tematyka projektu powinna być związana z treścią realizowanego programu, ale istnieje także możliwość wykraczania poza te ramy.
W ramach realizacji projektu edukacyjnego należy:
* wybrać temat;
* zdefiniować cele projektu edukacyjnego oraz zaplanować etapy;
* zrealizować zadania;
* publicznie (nie jest określone czy to musi być przed szkołą czy klasą) przedstawić rezultaty prac.

Stosowanie metody projektu w szkołach szczególnie wskazane jest w przypadku takich przedmiotów, jak: informatyka, j. polski, WOS, chemia, wf, zajęcia artystyczne, techniczne, edukacja zdrowotna.
Zgodnie z założeniem Ministerstwa Edukacji każdy projekt edukacyjny powinien prowadzić do rozwiązania danego problemu. Toteż temat powinien być jednoznacznie określony najlepiej w formie pytania, np. Jaki wpływ na życie codzienne ma dzisiaj Internet?

Niezwykle pomocne dla szkół jest korzystanie z systemów online do zarządzania projektami. Oprogramowanie goProjekt idealnie nadaje się do realizacji także projektów edukacyjnych. Funkcjonalność jest tak dobrana, by obsługa systemu nie stwarzała uczniom najmniejszego problemu.
Nauczyciel definiuje na samym początku nazwę projektu. Następnie zakłada konta wszystkim, którzy będą zaangażowani w prace nad projektem edukacyjnym. Każdemu z uczniów należy przypisać także zadania oraz termin ich ostatecznej realizacji.
Wszyscy uczniowie mogą między sobą wymieniać wiadomości, zakładać tablice, dodawać sugestie, komentarze. Jeżeli włączona jest subskrypcja to wszystkie informacje przesyłane będą także na konta mailowe uczestników.
Nauczyciel natomiast ma stały wgląd w postępy prac. Widzi na bieżąco jakie pliki uczniowie wgrali, kto systematycznie uczestniczy w dyskusjach. Na koniec projektu edukacyjnego ułatwi mu to z pewnością ocenę ucznia, jego umiejętności i zaangażowania.
Natomiast wydruki (z systemu) do dokumentacji, jakie się pojawią, odciążą wszystkich.
Dzięki pracy nad projektem edukacyjnym, połączonej z obsługą oprogramowania goProjekt, uczeń zyskuje:
* umiejętność generowania informacji;
* poczucie samodzielności, odpowiedzialności dzięki przypisanym zadaniom;
* znajomość nowej technologii;
* doświadczenie w pracy zespołowej;
* dodatkową motywację do działania;
* wiedzę na temat tego, jak ważna jest komunikacja podczas pracy z innymi ludźmi.