Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Przesłanie Pana Tadeusza.

Mickiewicz stworzył epos w latach 1832-34 na emigracji w Paryżu. Na genezę utworu składają się czynniki polityczne – spór stronnictw postępowego i konserwatywnego, wojny Napoleona z lat 1811-12 oraz osobiste – tęsknota za ojczyzną; wspomnienia z dzieciństwa.

Pan Tadeusz nawiązuje do historii Polski – od konfederacji barskiej, w której brał udział Maciej Dobrzyński. Stolnik Horeszko był zwolennikiem reform w obradach Sejmu Wielkiego. Motywy muzyczne Jankiela ujmują Konstytucję 3. majową, powstanie kościuszkowskie, rzeź Pragi, powstanie Legionów Dąbrowskiego. Mickiewicz zawarł wizję narodu, który dążąc do niepodległości, zniesie pańszczyznę i podziały stanowe. Wykreował Jacka Soplicę, bohatera dynamicznego, który przeżywa jedyną w życiu, nieszczęśliwą miłość do Ewy Horeszkówny. Przeżywa wewnętrzny konflikt po dokonaniu zbrodni. Dokonuje ekspiacji – wstępuje do zakonu bernardynów, walczy i organizuje powstanie na Litwie. Bohater, podobnie jak Wallenrod, rezygnuje ze szczęścia osobistego. Nie jest jednak samotnym bojownikiem, lecz emisariuszem; agituje szlachtę i chłopów do wspólnej walki. Mickiewicz często używał słowa ostatni, aby podkreślić upadek sarmackiej Polski. Rodzi się nowe, postępowe, demokratyczne pokolenie (Tadeusz, Robak). Poetę cechuje jednak przywiązanie do tradycji; obyczajów (polowania, grzybobrania, biesiady, czarna polewka). Poeta idealizuje i personifikuje opisy przyrody – nadaje jej baśniowy charakter. Człowiek żyje w harmonii z rytmem natury. Pan Tadeusz to księga patriotyzmu, napisana (podobnie jak Trylogia Sienkiewicza) ku po-krzepieniu serc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *