Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Przewrót majowy i rządy Józefa Piłsudskiego po 1926 roku, zamach czy też ratunek państwa ???

Przewrót majowy i rządy Józefa Piłsudskiego po 1926 roku, zamach czy też ratunek państwa ?

W 1918 roku Polska wreszcie odzyskała niepodległość. Po wieloletnich walkach z zaborcami znów mieliśmy suwerenne państwo.
Przed obywatelami stanęły jednak nowe problemy. Chęć władzy w nowej Polsce byłą ważniejsza niż jej dobro, przez co kolejne rządy nie mogły
dojść do porozumienia i upadały. Przyszedł czas, by sprawy w swoje ręce wziął Józef Piłsudski.
Marszałek przeprowadził tzw. zamach majowy, siłą przejął władzę na prezydenta mianował Ignacego Mościckiego. Czynu tego, mimo swoich wad, nie uznaję za atak na demokracje Polski i uważam go raczej za uzdrowienie polityczne państwa.
Według mnie, autorytarne rządy marszałka Piłsudskiego były przejawem jego miłości do ojczyzny i przykładem wielkiego patriotyzmu
niż chęcią posiadania władzy i majątku. Chciał on ratować państwo od zgubnych skutków sejmokracji. Wiemy przecież, że już wcześniej wycofał się z życia politycznego. Dzięki temu nastąpiła długo oczekiwana stabilizacja władzy. Nie musiała ona się już martwić o poparcie mogła spokojnie
realizować plan odbudowy powojennej Polski. Innym ważnym faktem jest to, że rząd był w pełni suwerenny, a decyzje w sprawach państwa nie były
podejmowane w Moskwie czy Paryżu, ale w Warszawie. Także nowa konstytucja dawała Polakom wolność i swobody obywatelskie.
Jednym ze skutków stabilizacji państwa był wreszcie jego rozwój gospodarczy. Stworzono nową walutę złoty, działalność rozpoczął przemysł chemiczny, elektrotechniczny i metalowy. Powstał port w Gdyni oraz Centralny Okręg Przemysłowy. Polska zdobyła także osiągnięcia w kulturze i nauce. Założono nowy uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a Władysław Reymont otrzymał Nagrodę Nobla za powieść „Chłopi”.
Wracając do postawionego na wstępie pytania, uważam, że zamach majowy dokonany przez Józefa Piłsudskiego był ratunkiem dla polityki naszego kraju. Marszałek silną ręką rozprawił się z przeciwnikami i wprowadził władzę która pomogła Polsce powstać na nogi po trudach rozbiorów, wojny i stać się suwerennym państwem. Nikt jeszcze nie wiedział, że potrwa to tak długo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *