Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Quo vadis – plan wydarzeń.

1. Marek Winicjusz wraca z wojny.
2. Spotkanie z Petroniuszem i wyznanie o miłości do Ligi.
3. Pomoc Petroniusza.
4. Wizyta u Aulusa Plaucjusza.
5. Rozkaz cezara , porwanie Ligi, u Akte.
6. Uczta u Nerona.
7. Spotkanie z Popeą.
8. Ucieczka dzięki Ursusowi.
9. Śmierć córki Nerona.
10. Cezar z dworem wyjeżdża do Grecji.
11. Poszukiwania Ligi.
12. Wynajęcie Chilona.
13. Chilon udaje chrześcijanina.
14. Oszukanie Ursusa, próba zabicia Glaukuna.
15. Występy Nerona w Biabe w Neapolis.
16. Wyprawa do Ostrianum z Krotonem.
• śpiew hymnu
• pojawienie się Piotra
• błogosławieństwo
• mowa Apostoła o postępowaniu
• mowa o Chrystusie, śmierci i zmartwychwstaniu, pojawienie się Pana w wieczerniku, Wniebowstąpienie.
17. Zobaczyć Ligę
18. Dalej w Ostranium.
a)śpiew
b)chrzty udzielane przez Apostoła
19. Powrót Ligi z Ursusem i Apostołem.
20. W domu na Zatybrzu.
21. Porwanie Ligi
22. Ursus powala Winicjusza , który traci przytomność.
23. Chilon dostrzega Ursusa z ciałem Krotona i ucieka.
24. Winicjusz wzywa Chilona.
25. Winicjusz pod opieką chrześcijan Glauke i Kryspusa, złamana ręka , wybita noga, rozbita głowa.
26. Ligia opiekuje się Winicjuszem.
27. Chrześcijanie chcą go odesłać lecz dziewczyna wstawia się za nim.
28. Chilona u Winicjusza w domu wdowy Mirian.
29. Glaukus poznaje go jako krzywdziciela swego i swojej rodziny.
30. Ursus porywa się na Chilona. Piotr wstawia się za nim.
31. Chilon puszczony przez chrześcijan odchodzi z listem od Winicjusza do jego sług
32. Winicjusz palony gorączką zapada w półsenne widzenie.
33. Apostoł opowiada o pojmaniu Chrystusa.
34. Ursus przygotowuje posiłek i karmi Marka.
35. Neron w Benewencie.
36. Ligia ucieka z domu Miriam.
37. Winicjusz wraca do swego domu.
38. Występy Nerona w Minturae.
39. Winicjusz szuka napomnienia o Ligi i jej wierze w zabawach.
40. Powrót Petroniusza.
41. Petroniusz i miłość Eunice.
42. Powrót Nerona do Rzymu.
43. Uczta na jeziorze Agryppy.
• ucztowanie na wyspie
• rozpusta w nadbrzeżnych gajach
44. Winicjusz i Petroniusz opuszczają ucztę.
45. Chilo przynosi Winicjuszowi wieść o Ligi
46. Winicjusz karze wychłostać Hilona, ten omdlewa.
47. Winicjusz i Chilo udają się do domu Linusa gdzie mieszka Liga.
48. Winicjusz w domu Mirian spotkał Piotra, Glauke, Kryspa , Pawła z Tarsu.
49. Rozmowa ich o mierze chrześcijańskiej
50. Paweł z Tarsu uda się z Winicjuszem do Aucjum by nauczać Marka.
51. Spotkanie z Ligą, rozmowa o przyszłości.
52. Neron jako panna młoda poślubia Pitagorasa.
53. Winicjusz z radości wyzwala, ułaskawia i obdarowuje swych niewolników.
54. Wieczorem w towarzystwie Petroniusza i Eunice.
55. Wyjazd do Ancjum -orszak cezara.
56. Winicjusz z Ancjum odwiedza Ligę w Rzymie.
57. Winicjusz za sprawą Petroniusza otrzymuje rozkaz cezara o poślubieniu Ligi
58. Wiadomości o pożarze w Rzymie.
59. Winicjusz na koniu rusza do Rzymu.
60. W Ustrinum senator Juniusz udziela Markowi informacji o pożarze
61. Winicjusz w domu Linusa , który okazuje się być pustym .
62. Winicjusz omdlewa ze zmęczenia
63. Chrześcijanie pomagają Markowi i przenoszą go do domu tkacza Makrynusa .
64. Droga do Ostrjonum by szukać tam Ligi , w towarzystwie Chilona .
65. Po drodze wstępują do miejsca modlitwy w podziemiachy z nadzieją znalezienia Ligi .
66. Spotkanie z Piotrem i jego pokrzepiające słowa .
67. Powrót Nerona do ginącego miasta.
68. Śpiew Nerona
69. Wzburzenie ludu ,Petroniusz przemawia i obiecuje pożywienie i igrzyska, otwarcie ogrodów dla ludów.
70. Marek w domu kamieniarza spotyka Ligę.
71. W tym domu Marek przyjmuje chrzest z rąk Apostoła Piotra.
72. Oskarżenie i obarczenie chrześcijan winą o spalenie Rzymu.
73. Petroniusz próbuje ratować chrześcijan traci łaski cezara.
74. Chilon zdradza Winicjusza i ofiaruje swe wiadomości cezarowi.
75. Aresztowanie Ligi i wtrącenie jej do więzienia mamertyńskiego.
76. Marek i Petroniusz udając się do więzienia próbują ratować Ligę
77. Wszystkie środki zawodzą.
78. Słowa Apostoła Piotra dodają odwagi chrześcijanom.
79. Liczne aresztowania chrześcijan dla widowisk cyrkowych.
80. Petroniusz o Popei.
81. Widowisko w amfiteatrze.
• walka andabatów z hełmami bez otworów na oczy
• walka gladiatorów
82. Chrześcijanie na arenie.
• śpiew
• ciało rozszarpywane przez zwierzęta.
83. Apostoł błogosławi umierających na arenie.
84. Strzały zabijają resztki ludzi i zwierząt.
85. Cezar śpiewa na arenie.
86. Plan wyniesienia Ligi z więzienia jako martwą-pomoc Nazariasza.
87. Plan zawodzi. Ligia i Ursus przeniesieni do Eskwilińskiego więzienia.
88. Dalsze widowiska
• chrześcijanie jako gladiatorzy
• mitologiczne obrazy z walkami chrześcijan
• chrześcijanie na krzyżach
89. Kryspus rzuca z krzyża obelgi na cezara.
90. Winicjusz przebrany za człowieka wnoszącego zwłoki odnajduje Lig i rozmawia z nią.
91. w ogrodach cezara głoszą na słupach chrześcijanie.
92. Chilo poznaje Glaukowce-Glaukos przebacza mu jego winy umierając w ogniu.
93. Chilo publicznie mówi o wieczności chrześcijanina i wskazuje winnego – Nerona.
94. Paweł chrzci Chilona.
95. Chilon schwytany przez pretorian, torturami zmuszony do odwołania słów, Chilo nie zapiera się prawdy.
96. Przedstawienie Auredusa w amfiteatrze.
97. Chilon na krzyżu bierze udział w przedstawieniu i umiera.
98. Ostatnie widowisko

99. Ursus powala tura.
100. Ursus i Ligia z woli ludu.
101. Piotr i Paweł w niebezpieczeństwie. Winicjusz i Ursus próbują ostrzec Apostołów Piotra.
102. Piotr opuszcza Rzym.
103. Apostoł spotyka Chrystusa i wraca do Rzymu.
104. Śmierć Apostołów Piotra i Pawła.
105. Cezar w Grecji.
106. Winicjusz i Liga na Sycylii.
107. Petroniusz urządza ostatnią ucztę.
108. Śmierć dobrowolna Petroniusza i Eurnice.
109. Bunt Ligi
110. Galbo ogłoszony nowym cezarem.
111. Śmierć samobójcza Nerona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *