Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna. Edukacyjna – szkolna baza wiedzy

Największa baza wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Rachunkowość

  • Home
  • Funkcje budżetu

Funkcje budżetu

Funkcje budżetu

Kalkulacja

Kalkulacja

Klasyfikacja kredytów bankowych, oraz tryb i warunki ich pozyskiwania w wybranym banku.

Klasyfikacja kredytów bankowych, oraz tryb i warunki ich pozyskiwania w wybranym banku.

Aktywa i Pasywa

Aktywa i Pasywa

Zasady Bilansowe

Zasady Bilansowe

Controlling

Controlling

Finanse – Systemy podatkowe – AE Poznań

Finanse – Systemy podatkowe – AE Poznań

Środki trwałe i amortyzacja

Środki trwałe i amortyzacja

Ewolucja ulg podatkowych

Ewolucja ulg podatkowych

Zasady założenia a także dobrego funkcjonowania restauracji.

Zasady założenia a także dobrego funkcjonowania restauracji.

Podatek VAT – stawki, podatnicy, obowiązek podatkowy, ulgi.

Podatek VAT – stawki, podatnicy, obowiązek podatkowy, ulgi.

Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie.

Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie.

Karty płatnicze

Karty płatnicze

Konta wynikowe

Konta wynikowe

Rachnk.zarządcza-TEST

Rachnk.zarządcza-TEST

Finansowanie przedsiebiorstw

Finansowanie przedsiebiorstw

Analiza bilansu w układzie pionowym i poziomym, analiza wyniku finansowego.

Analiza bilansu w układzie pionowym i poziomym, analiza wyniku finansowego.

Omów funkcjonowanie kont bilansowych

Omów funkcjonowanie kont bilansowych

Klasyfikacja kosztów i przychodów

Klasyfikacja kosztów i przychodów

Degresywna metoda amortyzacji

Degresywna metoda amortyzacji

Koszty i przychody

Koszty i przychody

Cykl czynności od bilansu początkowego do bilansu końcowego

Cykl czynności od bilansu początkowego do bilansu końcowego

Rozrachunki jednostki z pracownikami – ściąga.

Rozrachunki jednostki z pracownikami – ściąga.

Wynik finansowy metoda pozaksięgowa wariant porównawczy i kalkulacyjny

Wynik finansowy metoda pozaksięgowa wariant porównawczy i kalkulacyjny

Rachunek zysków i strat -wariant porównawczy i kalkulacyjny

Rachunek zysków i strat -wariant porównawczy i kalkulacyjny

Rachunek kosztów i controlling- ćwiczenia

Rachunek kosztów i controlling- ćwiczenia

Rodzaje podatków

Rodzaje podatków

Obligacje i akcje

Obligacje i akcje

Kalkulacja kosztów

Kalkulacja kosztów

Ewidencja zapasów materiałów

Ewidencja zapasów materiałów