Wkuwam

Recenzja skład

Recenzja składa się z dwóch części:
informacyjna i oceniająca
W pierwszej powinny znajeźdz się:
– kto jest twórcą działa
– tytół omawianego utworu
-temat utworu
W drugiej części utworu powinno znaleźdz się:
– opinie na temat zalet i wad danego dzieła
– zacheta do jego obejrzenia/przyczytania
– ewentualne ostrzeżenia odbiorcy przed kontaktem z tym dziełem

Autor recenzji nie może pisac o wszystkim.
Wybór treści, które recenzent uzna za ważne, zależą także od jego setetycznego gustu, jego rozumienie sztuki filmowej i funkcji, jakie tej sztuce przypisuje.