Wkuwam

Rozprawka „Honor, odwaga i męstwo – jako wartości najważniejsze w życiu bohaterów Sienkiewicza” na podstawie powieści pt. „Pan Wołodyjowski”

Honor, odwaga i męstwo to cechy, które powinny być ważne w życiu każdego człowieka, niezależnie od epoki, w jakiej żyje. Henryk Sienkiewicz na przykładzie Pana Wołodyjowskiego oraz innych bohaterów takich jak Ketling pokazuje nam, jak istotny jest wpływ tych wartości na losy innych ludzi, a przede wszystkim ojczystego kraju.
„Małego rycerza” oraz jego przyjaciela cechuje umiejętność postępowania zgodnego z przyjętymi zasadami moralnymi, wola przeciwstawianiu się złu i nieugięta walka w obronie dobra ukochanego kraju. Wołodyjowski to prawy Polak, patriota, dzielny rycerz, odważny i karny, „pierwszy żołnierz Rzeczypospolitej”. Mistrz w pojedynkach i na polu bitwy, szczególnie w prowadzeniu walk podjazdowych, niezrównany szermierz i dowódca. Posiada wrodzoną łagodność i dobroć, która pomaga mu w zdobywaniu przyjaciół. Potrafi pokonać w sobie głębokie uczucie do kobiety i żal, że ona kocha innego. Nie walczy o nią, gdyż wie, że ważniejsze jest jej szczęście i odwzajemniona miłość. To niewątpliwie dowód na to, że jest człowiekiem niezmiernie honorowym Ketling mimo tego, że bardzo kocha swoją wybrankę, potrafi lojalnie wspierać swojego przyjaciela. Obaj wiedzą, że kierowanie się uczuciami może doprowadzić do klęski państwa. Dobro kraju wymaga często poświęcenia i wyrzeczenia się miłości Broniąc Kamieńca wolą wysadzić się w powietrze, by nie oddać zamku Turkom. Czynią to zgodnie ze złożonymi ślubami. Indywidualne szczęście składają więc na ołtarzu ojczyzny. Świadczy to o niebywałej odwadze i męstwie obu bohaterów. H. Sienkiewicz nazywa nawet Pana Wołodyjowskiego Hektorem Kamienieckim, porównując go w ten sposób do najdzielniejszego obrońcy Troi.
Uważam , że honor, odwaga i męstwo słusznie zostały ukazane przez pisarza jako wartości najważniejsze w życiu jego bohaterów. Tylko dzięki tym cechom można ocalić dobro kraju i uniknąć wielu niepotrzebnych ofiar. Wierna służba ojczyźnie czasami wymaga poświęcenia życia jednostek, po to, by uratować wiele innych istnień ludzkich i odnieść prawdziwe -zwycięstwo dobra nad złem.