Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Rozprawka – Jan Paweł II może być autorytetem dla każdego z nas

Jan Paweł II
może być autorytetem
dla każdego z nas.
W życiu człowieka ważny jest wzór do naśladowania.
Pod określeniem autorytet rozumiem tu osobę, która ma wpływ na zachowanie i poglądy innych, budzi zaufanie i może stanowić wzór postępowania. Człowiekiem, który z pewnością posiadał te cechy był Jan Paweł II .
Papież – Polak był człowiekiem, który przez swoje poglądy, zachowanie i wiarę dawał dobry przykład ludziom, szczególnie młodym. Uważam, i na pewno nie tylko ja, że Jan Paweł II był duszpasterzem, który nawracał serca miłością, dawał pokój ludzkości samą swoją obecnością, utwierdzał wiarę swoim świadectwem i kochał wszystkich ludzi z wzajemnością.

Przykładem działań papieża były jego liczne pielgrzymki, odbywane przede wszystkim w celu spotykania się z ludźmi. Przez podróże do różnych krajów, nie tylko tych katolickich, myśli Jana Pawła II docierały do ludzkich umysłów. Papież jednoczył ludzi o różnych postawach życiowych, a jego słowa wpływały na wybór przez wielu właściwej drogi.

W swoich przemówieniach Papież zwraca się do wszystkich. Nie ma dla niego znaczenia kolor skóry ,czy majętność człowieka. W czasie swoich pielgrzymek często spotyka się z ludźmi zepchniętymi na margines życia. Stara się o ich równouprawnienia. Twierdzi, że należy doprowadzić do zlikwidowania wszelkich nierówności. Spotyka się z przedstawicielami różnych religii. Odwiedzał szpitale, domy dziecka, hospicja. Posiadał on niesamowitą zdolność nawiązania kontaktu z każdym człowiekiem młodym, stary, chorym, zdrowym, bogatym, biednym.

Trzecim argumentem ukazującym papieża jako autorytet było jego wykształcenie. Karol Wojtyła skończył studia na uniwersytecie, pisał dramaty i wiersze i, co najważniejsze, poznał bardzo wiele języków. Właśnie to pozwalało mu z taką łatwością docierać do umysłów innych ludzi.

Jan Paweł II także pomagał polakom w walce z komunizmem, popielał związki zawodowe solidarność był osobom z którą polityka musiała się liczyć. Ojczyzna była dla niego bardzo ważna.

Wspaniałą cechą papieża, która również czyni z niego autorytet, była jego tolerancja – tak dotycząca poglądów jak i wszelkich nowości. Zawsze okazywał przyjaźń i szacunek wszelkich ludziom nawet jeśli byli innej wiary- Celem jego misji było zaprowadzenie na świecie pokoju i sprawiedliwości, ale pod sztandarem wolności i miłości, a nie przemocy. Zawsze potępiał przestępczość, agresję i wojnę. W 1986 roku spotkał się z przywódcami najważniejszych wyznań. Zaprosił ich do Watykanu, gdzie wszyscy modlili się o pokój.

Kolejną cechą Jana Pawła II przedstawiającą go jako autorytet jest jego umiejętność przebaczania. Kochał wszystkich ludzi, przebaczył więc Niemcom, mimo że kiedyś najechali jego ojczyznę, przebaczył komunistom, którzy chcieli zniszczyć Kościół. Przebaczył także człowiekowi, który próbował go zabić.

Papież był także wzorem odporności i wytrzymałości. Nie był już młody. Postrzelony przez zamachowca i chory na chorobę Parkinsona nie był jednak czekającym na śmierć starcem. Przepełniała go wewnętrzna siła, której używał do służenia ludziom. Pomimo słabości ciała nadal podróżował i nadal pracował dla ludzkości.

Oto najważniejsze z argumentów za tym, że Jan Paweł II jest właściwym autorytetem dla młodych ludzi. Po jego śmierci rozpaczał cały świat. Ludzie z Całego świata zapamiętają i zatrzymają w sercach obraz skromnego, lecz pięknie mówiącego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *