Wkuwam

Rozprawka – pomocne wyrażenia.

Wstep rozprawki można zacząc tak:
– zacznę od..,
-będę starał się bronic tezy, iż…,
-jestem zdania, że..,
-sądzę, iż…,celem moich rozważań jest… ,
– celem tej pracy jest..
-może warto najpierw zastanowić się nad znaczeniem słowa… ,
– Proponuję najpierw rozważyć, czym jest… ,
-zamierzam skupić się na… ,
-problem, o którym chce pisać… ,
-zgadzam się z tezą, że… ,
-Nie mogę zgodzić się z tezą zawartą w temacie..

W trakcie gromadzenia argumentów:
-po pierwsze, po drugie
– wydaje mi się
– jestem przekonana, że… ,
– trudno zaprzeczyć, że… ,
-nie należy zapominać również… ,
-oto kolejny argument.. ,
-komuś może wydaac się, że…
-co prawda,
-a jednak
-z całą pewnością
-przytoczmy jeszcze jeden argument
-jednakże, natomiast, przeciwnie, poza tym, na przykład
-z kolei przejdę do,
-tyle o..
-następne zagadnienie to..,
-i ostatnia sprawa… ,
-na zakończenie,
-przypuszczalnie, by może, prawdopodobnie
jak zauważyłem
-mogę jeszcze dodać
-całkowita racje ma,
-niewątpliwie
-dowodzi tego .. , potwierdza to…
-powołam się na..
-najlepiej ilustrują to słowa..

Zakończenie rozprawki:
– w świetle przytoczonych argumentów,
– przytoczone argumenty wystarcza by stwierdzić, że…
– jak wynika z przytoczonych argumentów…
– sądzę, iż udało mi się udowodnić, że…
– myślę ze dowiodłem, iż..
– sądzę, że przestawione przykłady wystarczą, aby przekonać o słuszności mojego twierdzenia..
– wszystko to prowadzi do wniosku iż..