Wkuwam

Rozprawka

Jak napisać rozprawkę

1) Wstęp- We wstępie należy:
– Zasygnalizować jak zrozumiałeś temat
– Wprowadzić do tematu krótko i rzeczowo wyjaśniając tezę
– Zapowiedzieć dalszy tok rozumowania
(Czy warto się zakochać-to jest temat do rozprawki)
(Warto się zakochać lub nie warto się zakochać-tezy)

2) Rozwinięcie-argumenty które udowadniają tezę. Każdy argument rozpoczynamy akapitem w nowej linii od następujących wyrażeń:
– Zacznę od sprawy…..
– Po pierwsze….
– Po drugie….
– Po trzecie…..
– Z kolei….
– Przejdę do …
– Kolejny argument to taki, że….
– Moim ostatnim argumentem będzie….

3) Zakończenie rozprawki- W zakończeniu należy:
– Podsumować swoje rozważania
– Wyciągnąć wnioski
– Sformułować własny sąd
– Jeszcze raz wyrazić swój stosunek do postawionej tezy

Słownictwo służące do podsumowania:
– Z całą pewnością mogę stwierdzić, że….
– Widzimy więc, że…..
– Okazuje się, że…..
– Dotychczasowe rozważania pozwalają wyciągnąć taki oto wniosek…..
– Tak więc……

Zdanie kończące rozprawkę może brzmieć:
– Mam nadzieję, że powyższymi argumentami udowodniłem tezę…….. (tu wpisać tezę)