Wkuwam

Rycerstwo polskie i krzyżacy w powieści H. Sienkiewicza.

Przedstawiciele rycerstwa
polskiego:

-Jurand ze Spychowa
-Zawisza Czarny
-Powała z Taczewa
-Zbyszko z Bogdańca
-Zych ze Zgorzelic
-Maćko z Bogdańca

Rycerstwo polskie w powieści H.Sienkiewicza jest przedstawione w sposób wyidealizowany.
Jest ono:
-szlachetne
-prawdomówne
-bohaterskie
-uczynne
-uczciwe
-wytrzymałe fizycznie i psychicznie
-dotrzymujące danego słowa
-honorowe
-mocno wierzące
-ceniące wartość swojego życia i życia innych ludzi
-posłuszne wobec króla

Przedstawiciele rycerstwa
krzyżackiego:
-Hugo Danveld
-Rotgier
-Zygfryfd de Lowe
-Konrad von Jungingen
-Ulryk von Jungingen
-Kuno Liechtenstein

Rycerstwo krzyżackie w powiesci H.Sienkiwicza jest przedstawione w sposób krytyczny.
Jest ono:
-kłamliwe
-fałszywe
-zachłanne
-chciwe
-zawzięte
-pewne siebie
-zarozumiałe
-niesprawiedliwe
-bezlitosne
-mściwe

Jak możemy zauważyć H.Sienkiewicz ponad wszystko wysławił polskie Rycerstwo, lecz nie pozostawił słuchej nitki na Rycerstwie zakonu krzyżackiego.