Wkuwam

Scharakteryzuj i oceń wzorzec władcy Bolesława Chrobrego i Bolesława Krzywoustego na podstawie Kroniki Galla Anonima.

Na podstawie kronik Galla Anonima poznajemy postacie dwóch władców: Bolesława Chrobrego i Bolesława Krzywoustego jako ideały władców średniowiecznych. Bolesław Chrobry był pierwszym królem Polski.Kronikarz nazywa go mądrym i szlachetnym władcą. Mądrość ta przejawiała się głównie w sprawiedliwym traktowaniu poddanych, okazywaniu przyjaźni, cierpliwym wysłuchaniu rad każdego, bez względu na jego pochodzenie. Władca ten miał dar łagodzenia sporów. Umiał zadowolić zarówno skarżących się, jak i oskarżonych. Konsultował decyzje ze swoimi doradcami, chociaż ostatecznie podejmował je sam. Troszczył się o swoje wojsko, ale jednocześnie pilnował, by nie plądrowało ono kraju podczas przemarszów. Dzięki zaufaniu jakim darzyli go poddani mógł zawsze liczyć na pomoc w utrzymaniu oddziałów.

Ponadto Gall Anonim przedstawia Bolesława Chrobrego jako władcę pobożnego i szczodrego dla kościoła. Chrobry obdarzony tak wieloma zaletami jest przykładem idealnego władcy.

Ostatnim z wielkich Bolesławów był Krzywousty. Postać jego poznajemy po opisie bitwy pod Głogowem z królem niemieckim Henrykiem . Bitwa ta słynna jest z powodu okrucieństwa cesarza niemieckiego. Nie mogąc zdobyć miasta, kazał on przywiązać zakładników, wśród których były dzieci do machin oblężniczych. Głogowianie jednak nie oszczędzając swoich bliskich odparli atak wroga. Bronią ich były kamienie, strzały, pociski a także polewanie wrzącą wodą i obrzucanie wroga płonącymi pochodniami. Bolesław Krzywousty bez chwili wytchnienia kierował obroną Głogowa, aż do zwycięstwa. Postawa jego wzbudziła szacunek nawet u nieprzyjaciół. Gall Anonim pisze o nim, że „ Obawiano się Bolesława w dzień i w nocy, ciągle mając go w pamięci, nazywano go Bolesławem, który nie śpi”. Bolesław Krzywousty ukazany został jako wzór władcy – wojownika, odważnego i nieustępliwego. Zachęcał on do walki z wrogiem i nie poddawał się bez względu na cierpienie i cenę jaką musiał zapłacić za zwycięstwo. Wolał poświęcić zakładników, niż narazić swój honor i poddać miasto. Dzięki jego męstwu i zdecydowaniu Polska odzyskała swą potęgę jako państwo.

W czasach panowania Bolesława Chrobrego ukształtował się zwyczaj zapisywania dziejów narodu. Dzięki temu powstały Kroniki Galla Anonima, które są dla nas źródłem wiadomości o życiu narodów i poddanych,a także wojnach w tamtych czasach. Poznając cechy charakteru opisanych powyżej władców, dochodzimy do wniosku, że męstwo, odwaga, sprawiedliwość i uczciwość to wartości ponadczasowe. Doceniane były zarówno w czasach średniowiecza jak i w późniejszych.

W czasach obecnych pozytywne cechy przywódców są również na wagę złota. Wszyscy ludzie, pragną aby ich przywódcy cechowali się uczciwością i mądrością w podejmowaniu wszelkich decyzji. Przecież to od nich zależy czy skłócone ze sobą narody, zostaną pogodzone, czy też wstąpią na drogę wojen. Zgoda, praca, wytrwałość jednoczą naród i inspiruje go do nieustannego budowania i wzbogacania swojego kraju.

Cechy Bolesława Chrobrego i Bolesława Krzywoustego są wysoko cenione w naszych czasach i wszyscy sobie życzymy, aby obecnie sprawujący władzę posiadali te pozytywne wartości.