Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Słowniczek pojęć z książki Aleksandra Kamińskiego

• Alek- Aleksy Dawidowski, ps. „Glizda” ur. 3 listopada 1920, bohater powieści „Kamienia na szaniec”, odznaczony Virtuti Militari, aktywny działacz w grupie dywersyjnej „Wawer” oraz PLAN. Zmarł 30 marca 1943r., od postrzału w brzuch.
• Anoda- Jan Rodowici, Virtuti Militari. Ur. 7 marca 1923 r. Uczestnik konspiracji harcerskiej, żołnierz Armii Krajowej w Batalionie \”Zośka\”. W Powstaniu Warszawskim w Batalionie \”Zośka\” Zgrupowania \”Radosława\”. W 1945 r. żołnierz Delegatury Sił Zbrojnych, tzw. Drugiej Konspiracji.
• Arsenał- akcja pod Arsenałem, której celem było odbicie Rudego. Podczas tej akcji zginał Alek, jednak te działania odniosły skutek.
• Batory Stefan (szkoła)- liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, do której uczęszczali Buki (m. in. Rudy, alek Celestynów Zośka).
• Buki- grupa młodzieży harcerskiej, która dzięki wędrówką leśnym kształtowała swój charakter. Należeli do niej głowni bohaterzy oraz Zeus, nauczyciel ze szkoły im. Stefana Batorego
• Celestynów- akcja pod Celestynowem dowodzona przez Zośkę, gdzie celem było wysadzenie niemieckiego pociągu z amunicją (akcja powiodła się).
• Filipinka- ręczny granat szturmowy produkowany i używany przez polską konspirację od 1940, głównie w powstaniu warszawskim.
• Gestapo- niemiecka policja utworzona do walki z przeciwnikami hitleryzmu wyspecjalizowana w rozstrzelaniu zakładników, głownie Żydów
• Glizda- patrz „Alek”.
• Kamieński- Aleksander, ur. 28 stycznia 1903 r. w Warszawie, zmarły 15 lutego 1978 r. pedagog, historyk, pisarz, działacz harcerski; od 1918 w harcerstwie polskim, w 1939 r. współorganizator Szarych Szeregów, komendant organizacji małego sabotażu Wawer.
• Kenkarta- karta tożsamości używana przez Niemców wobec Polaków podczas II wojny światowej.
• Klub Pięciu- klub stworzony przez Alka wliczający chłopców posiadających upodobania i umiejętności cenione przez założyciela.
• Kotwica- znak Polski Walczącej.
• Leopold Stanisław- harcmistrz, pośmiertnie mianowany podporucznikiem, w powstaniu warszawskim dowódca I Kompanii w batalionie \”Parasol\”, jeden z instruktorów harcerskich w Szarych Szeregach – członek Rady Programowej Szarych Szeregów.
• Łapanki- nazwa jednego z głównych sposobów używanych przez Niemców podczas II wojny światowej dla zatrzymania większej liczby przypadkowych więźniów.
• Pawiak- W czasie niemieckiej okupacji, w latach 1939-1944 więziono w Pawiaku ok. 100 tys. mężczyzn i 20 tys. kobiet. Więziono w nim osoby zatrzymane w łapankach, członków ruchu oporu i więźniów politycznych. Było jednym z głównych więzień śledczych okupacyjnej policji bezpieczeństwa w GG.
• PLAN- organizacja, do której najpierw zgłosili się Alek, Rudy i Zośka. Ich akcje polegały na rozlepianiu plakatów, malowanie napisów i gazowaniu kin oraz restauracji.
• Rudy- Bytnar Jan, pseud. m.in. Rudy, ur. 6 V 1921, Kolbuszowa, zm. 30 III 1943, Warszawa, harcmistrz; hufcowy warsz. Hufca „Południe” Szarych Szeregów, dca plutonu Oddziału Specjalnego „Jerzy” Kierownictwa Dywersji KG AK; aresztowany, odbity pod Arsenałem warsz., zmarł na skutek obrażeń odniesionych podczas śledztwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *