Wkuwam

Szkoła pisania – rozprawka

Rozprawka to forma pisemnej wypowiedzi szkolnej, na wzór pracy naukowej. Jej celem jest rozważanie problemu sformowanego w temacie. Rozprawka powinna być logiczna, konsekwentna i precyzyjna.

Aby napisać rozprawkę, należy:
1. Dokładnie przeanalizować temat pracy
2. Zebrać argumenty potwierdzające nasze stanowisko.3. Przygotować plan rozprawki

I. Wstęp
Postawienie tezy* lub hipotezy*. Tutaj również można przedstawić powody zajęcia określonego stanowiska czy też zapowiedzieć sposób przeprowadzenia argumentacji.

II. Rozwinięcie
Tu należy przedstawić zebrane argumenty* (kontrargumenty*). Każdy argument powinien być całością myślową i należy zapisać go od nowego akapitu. Kompozycję rozwinięcia należy podporządkować zasygnalizowanemu we wstępie celowi. Argumenty muszą być tak uporządkowane, by czytelnik był coraz bardziej przekonany, że przedstawiony tok myślenia jest słuszny. 

III. Zakończenie
Podsumowanie rozważań. Tu powinno się znaleźć stwierdzenie zawierające odpowiedź na pytanie zadane w hipotezie lub potwierdzenie (zaprzeczenie) tezy.

Słowniczek
*Tezatwierdzenie wymagające dowodu, założenie którego należy dowieść.
*Hipotezaprzypuszczenie wysunięte w celu objaśnienia jakiegoś zjawiska, wymagające sprawdzenia 
*Argument wypowiedź potwierdzająca lub obalająca czyjś sąd o czymś; zdanie uzasadniające tezę, dowód.
*Kontrargument – argument skierowany przeciwko argumentom strony przeciwnej, obalający inny argument.