Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Szkolnictwo we Francji

Przedszkole (cole maternelle)
Pierwszy etap edukacji małego Francuza, zaczyna się w przedszkolu. We Francji przedszkole jest nieobowiązkowe i bezpłatne. Dzieci od lat 2 do 6 lat są podzielone na trzy grupy, zazwyczaj wiekowe – maluchy (petite section), średniaki (moyenne section) i starszaki (grande section), W niektórych przedszkolach soboty są dniem wolnym.

Szkoła Podstawowa
Gdy Francuz trochę podrośnie, zaczyna się nauczanie podstawowe, które dotyczy wszystkich dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Podzielone jest ono na dwa cykle – wstępny i zasadniczy.
W ciągu 5 lat szkoły dzieci mają po 26 godzin lekcyjnych tygodniowo. Wychowawca może zaproponować, aby czas pobytu dziecka w obrębie jednego z cykli został przedłużony lub skrócony, ale decyzja o tym należy do rodziców..

Gimnazjum (college)
Do gimnazjum uczęszczają dzieci w wieku od 12 do 16 lat. Nauka trwa cztery lata. Nazwy kolejnych klas sugerują liczbę pozostałych do matury lat nauki. A więc pierwsza klasa gimnazjum to szósta (sixieme), druga to piąta (cinqieme), przedostatnia to czwarta (quatrieme) i ostatnia to trzecia (troisieme). Klasy te zorganizowane są w trzy cykle. (adaptacyjny, środkowy i ukierunkowujący). Na koniec gimnazjum uczniowie dostają ?brevet? czyli dyplom.

Liceum (lyce)
Jest to instytucja przygotowująca uczniów do matury (Baccalaurat), potem zazwyczaj idzie się na uniwersytet. Większość francuskich uniwersytetów ma wysoki poziom, więc Francuzi są dobrze wykształceni. Po studiach Francuz zaczyna szukać pracy. We Francji 35 godzinny tydzien pracy. Francuz średnio pracuje 9h na dobe.

Wakacje szkolne (vacance)
Nauczyciele i uczniowie mają we Francji wakacje pięć razy w roku.
Tydzień na Wszystkich Świętych (koniec października), dwa tygodnie na Boże Narodzenie, dwa tygodnie w lutym, dwa tygodnie na wiosnę oraz latem przez cały lipiec i sierpień.

Szkoły eksperymentalne
We Francji funkcjonują także szkoły eksperymentalne, w których to uczniowie podczas lekcji maja przerwę relaksacyjne, większa uwagę zwraca się na ich zachowanie i został skrócony ilość i czas lekcji tygodniowo i organizuje się bardzo dużo wycieczek dziennych i kilkudniowych. Ale rok szkolny został tez wydłużony o 20 dni. Ich celem jest ułatwiać dzieciom i młodzieży poznawanie świata nauki w sposób jak najmniej stresujący, a jeśli to możliwe, ciekawy. Widać, że takie szkoły skutkują, bo frekwencja Francuskich uczniów jest bardzo wysoka, nie występuje dużo przemocy i agresji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *