Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Sztuka XXI w.

W XXI wieku życie toczy się bardzo szybko. Tempo jest wyznaczane przez wartość pieniądza i pracy. Ludzie w obecnych czasach nie mają wolnej chwili na rozrywkę, refleksje czy też kontakt ze sztuką. Czy w XXI wieku jest miejsce na sztukę? Jakie są rodzaje współczesnej sztuki i co ona przedstawia: przygodę czy porządek? Na te pytania nie łatwo znaleźć jednoznaczne odpowiedzi.
Sztuka to dziedzina działalności ludzkiej mająca między innymi na celu przedstawienie świata widzialnego i odczuwanego oraz dostarczenie wrażeń estetycznych. Od czasu gdy artysta przestał być rzemieślnikiem w dziedzinie dekoracji i architektury, a stał się interpretatorem świata, twórcą szukającym odpowiedzi na istotne pytania epistemologiczne rozwiązującym własne problemy wewnętrzne – rola sztuki uległa zmianie.
Początkowo do sztuki zaliczano malarstwo, architekturę i rzeźbę. W obecnych czasach coraz rzadziej możemy się spotkać z tradycyjnym malarstwem czy rzeźbą. Częściej są to grafiki komputerowe i fotografie.
Jednym z najbardziej znanych polskich grafików tworzących również w latach 2000-2006 był Zdzisław Beksiński. Początkowo malarz, rzeźbiarz i rysownik, ale zasłyną przede wszystkim z niezwykłych grafik komputerowych. Przedstawiały one mroczną i tajemniczą wizje świata, skłaniając tym samym do refleksji. Ostatnimi laty można zaobserwować także wzrost wartości fotografii. Jest to rodzaj sztuki przystępny dla każdego człowieka, ponieważ prawie każdy ma możliwość zrobienia fotografii, podczas gdy 50 lat temu aparat fotograficzny posiadali tylko nieliczni profesjonaliści w tej dziedzinie.
W latach 2000-2006 rozwinęły się także nowe rodzaje sztuki, takie jak Street Art. Jest to dziedzina sztuki tworzona głównie w miejscach publicznych, najczęściej „na ulicy” w formie bezprawnej ingerencji. Termin zawiera w sobie tradycyjne graffiti, lecz często jest użyty do odznaczenia aktywności artystycznej w przestrzeni miejskiej od wandalizmu. Inny rodzaj Street artu uważany niekiedy za wandalizm to tzw. Vlepki .
Są to małe samoprzylepne formy plastyczne, tworzone z myślą o ingerencji w przestrzeń publiczną. Początkowo były to naklejki zawierające rysunek ,tekst, albo jedno i drugie. Przyklejane w środkach komunikacji masowej (głównie autobusach i tramwajach miejskich) oraz w innych miejscach publicznych (przejściach podziemnych itp.). Kojarzono je między innymi z młodą wówczas w Polsce subkulturą hip-hopową oraz niezależnymi grupami artystycznymi.
Innym, dość oryginalnym sposobem publikowania swoich dzieł przez młodych twórców XXI wieku jest reklama. Reklama towarzyszy nam niemal codziennie w prasie, radiu, telewizji czy internecie. Pokazanie swojej twórczości przez reklamę to przejaw zaniku prawdziwej sztuki i prawdziwych artystów. Powstały nawet specjalne organizacje wspierające młodych artystów w ich karierze właśnie poprzez wykorzystywanie ich prac na dużych tablicach reklamowych, tzw. billboardach.
Dzieła artystyczne XXI wieku cechuje przede wszystkim oryginalność oraz kontrowersyjność. Większość artystów tworzących w ciągu ostatnich sześciu lat przedstawiają w swoich dziełach fantazje i abstrakcje. W ich dziełach można również dostrzec improwizację i eksperymentowanie z różnymi technikami przez autora. Współczesne prace łączą sobie style minionych epok. Technika łączenia różnych styli nazywana jest w fachowym języku malarskim kolażem (fr. collage).
W dziedzinie architektury w XXI wieku należy wspomnieć o stylu postmodernistycznym. Powstał on pod koniec XX wieku, jednakże główny okres rozwoju przypada na lata 2000-2006. Architektura postmodernistyczna cechuje się pluralizmem i złożonością. Zdaniem postmodernistów, architektura nie musi ulegać duchowi czasu i postępowi technicznemu, zaś przede wszystkim powinna zależeć od kontekstu, nastroju czy wreszcie osobistych upodobań architekta i inwestora. Przykładem architektury postmodernistycznej jest Nowa Galeria Sztuki w Stuttgarcie czy wnętrza stacji metra w Berlinie.
W obecnej dobie rozwoju cywilizacji nie można zamknąć sztuki współczesnej w jednolitych formułach. Sztuka poprzez dzieła artystów reaguje na ogromny potencjał, możliwości i zagrożenia otaczającego świata. Każde dzieło należy rozpatrywać indywidualnie, ponieważ sztuka XXI wieku jest tak różnorodna, że na jednym obrazie będziemy mogli dostrzec zachowany ład, porządek i idealną harmonię, zaś na drugim bujną fantazje artysty…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *