Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Teatr Średniowieczny.

Teatr świecki – teatr wędrujący, tworzony głównie przez kuglarzy, komediantów, wystawiał głównie scenki humorystyczne i moralizujące.

Teatr kościelny.

Dramat liturgiczny – rozwinął się głównie z nabożeństw kościelnych. Tematu dostarczały głównie dwa największe święta: Boże Narodzenie i Wielkanoc. Rozkwitł w XIV i XV w.i wyszedł poza obręb kościoła, przybierając formę misteriów i intermediów.

Misteria – widowiska sceniczne o tematyce biblijnej oraz hagiograficznej, wytawino je np. z okazji Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Bożego Ciała i in., były niezwykle długie, powstały w XIIw.

Intermedia – scenki wstawkowe, dialogowe, często dowcipne, rubaszne,wystawianemiedzy fragmentami misterium jako przerwa.

Mirakle – gatunek dramatu rel., w którym przedstawiano obrazy sceniczne z życia Maryji Panny i świętych, wysuwały na plan pierwszy cudowne wydarzenia i Boskie interwencje

Moralitety – gatunek dydaktyczny, w którym występowały spersonifikowane cnoty i przywary, symultaniczność (równoczesność), symbolizm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *