Wkuwam

Uzasadnij słuszność twierdzenia: „Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać”

Każdy człowiek posiada pewną siłę, która pomaga mu przezwyciężyć trudy i zasadzki codziennego życia. Ernest Hemingway ujął tę siłę w piękne słowa : „Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć,ale nie pokonać”. Oznacza to, że mimo klęsk, upokorzeń i cierpień jakich doświadczamy w naszej egzystencji staramy się podnieść i z honorem walczyć o lepsze jutro.
Hemingway na przykładzie Santiago- heroicznego bohatera opowiadania „Stary człowiek i morze” dowodzi, że człowiek nawet gdy jego szanse na powodzenie są bardzo nikłe, jeśli chce prędzej czy później zwycięży. Medycyna dowodzi, że osoby zmagające się ze śmiertelnymi chorobami np. rakiem, potrafią go przezwyciężyć dzięki silnej woli-chociaż często ich organizmy są bardzo wyniszczone. Groteskowym przykładem osoby, która wybrała złą drogę jest autor słów „Człowiek nie jest stworzony do klęski […]” Ernest Hemingway, który popełnił samobójstwo. Dobrym przykładem ludzkiej determinacji są bohaterowie „Kamieni na szaniec”, którzy walczyli w Powstaniu warszawskim o lepszą przyszłość dla Polski. Ich akcje konspiracyjne usilnie tłumione przez Niemców, ale mimo tego nie dawali za wygraną, a ich heroiczne wyczyny do tej pory są podziwiane przez młodzież. Przychodzi mi na myśl również bestseller pt. „Wyznania Gejszy” A.Goldena, którego bohaterka doświadcza wielu przykrości i cierpień, które bardzo często towarzyszyły japońskim dzieciom w tych latach. Mimo tego uparcie starała się kształcić się na gejszę i dostrzegała sens życia tylko dzięki miłości do człowieka, którego poznała jako mała dziewczynka. Dzięki wierze w to uczucie przetrwała wszystkie przeciwności, stałą się najlepszą gejszą i spędziła ze swoim ukochanym resztę życia.
Przytoczone tu przykłady i przemyślenia uświadamiają mi jak dużo racji jest w słowach Hemingwaya, że człowieka nic nie może pokonać, póki sam się nie podda…