Język Polski Wkuwam

Wędrówka Abrahama oraz Wyjście Izraelitów z Egiptu pod władzą Mojżesza – plan wydarzeń.

Wędrówka Abrahama :
-powołanie Abrahama przed Boga – zawarcie przymierza z narodem wybranym
-przybycie do Ziemi Obiecanej
-powstanie nowego narodu
-śmierć Abrahama
-wędrówka do Egiptu w poszukiwaniu pożywienia
-niewola Egipska

Wyjście Izraelitów z Egiptu pod władzą Mojrzesza :
-rozmowa Mojrzesza z Bogiem
-zesłanie plag na Egipt
-przejście przez Morze Czerwone
-cuda na pustyni
-przemiana wody słonej w słodką
-manna z nieba
-zawarcie przymierza na górze Synaj <Dekalog>