Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Wędrówką jedną życie jest człowieka. Rozprawka

„Wędrówką jedną życie jest człowieka”.

Idąc przez życie każda istota ludzka zaznajamia się z dylematami współczesnego świata. Człowiek wciąż podąża krętymi korytarzami realności, poszukując sensu w istnieniu. Społeczeństwo desperacko śpieszy, by zdążyć osiągnąć szczyt umiejętności.
„Wędrówką jedną życie jest człowieka”- postawiona przede mną wiarygodna teza jest kolejnym znakiem zapytania w mojej księdze życia. Czy człowiek stworzony jest tylko po to, aby kroczyć niezmiennie, dążąc do ziemi obiecanej?
Pierwszym argumentem, potwierdzającym słuszność hipotezy, będzie przykład zaczerpnięty z „Odysei” Homera. Idealnym odzwierciedleniem ludzkiej wytrwałości w działaniu jest historia głównego bohatera- Odysa. Zawziętość postaci niewiarygodnie usposobionej, zmusza dzisiejszą populację do odkrywania tajemnic ówczesnej cywilizacji. Odys uparcie sięgał granic możliwości, narażał życie, aby znaleźć się w upragnionej Itace, która stanowiła dla niego źródło euforii. Jego nostalgiczna dusza, zwrócona była ku szczytowi, gotowa podjąć najniebezpieczniejszą wyprawę, aby choć na chwilę ujrzeć utęskniony ląd. Heros w swych życiowych wędrówkach ocierał się o śmierć. Pozytywne zwieńczenie jego losów, daje ogromną nadzieję na lepsze jutro.
Kolejnym przekonaniem, również popierającym postawioną supozycję, może być dowód odnaleziony w „Małym Księciu”. Lektura przepełniona metaforą, odpowiada doskonale na początkowe, zadane przeze mnie pytanie. Mały chłopiec, który przemierzył mnóstwo różnorodnych planet w poszukiwaniu idealnego przyjaciela, stanowi iście niezbędny obraz dla współczesności. Postać ukazuje, jak pomyślnie można przebyć życiową wędrówkę wraz z zasadą „najważniejsze jest niewidoczne dla oka”.
Jako ostatni punkt próby odpowiedzi na istniejący dylemat, przedstawię schemat jednostajnego życia. Każda jednostka rodzi się dla celu. W poszukiwaniu sensu istnienia, przechodzi trudną drogę egzystencji. Przez pierwsze lata istnienia, dojrzalsi ludzie podejmują decyzję za niezdolne do świadomości dzieci. Okres wędrówki rozpoczyna się wraz z ukształtowaniem wartości moralnych. Każda istota posiada swoją drogę życia, którą musi wypełnić i pokonać, aby stanąć na podium.
Na zakończenie dzisiejszych rozważań, raz jeszcze przytoczę problem pracy: „ Wędrówką jedną życie jest człowieka”. Podzielam ten pogląd i sądzę, że wart jest szerokiej popularyzacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *