Wkuwam

Wolność to ważna wartość w życiu człowieka

Aby ustosunkować się w jakikolwiek sposób do powyższej tezy, musimy zastanowić się najpierw nad pojęciem wolności. Co ono oznacza? Co przez nie rozumiemy? Jako dosłowne znaczenie, na początku nasuwa się wolność „cielesna”. Możemy chodzić, gdzie chcemy, nikt nie ogranicza zakresu naszych czynności ani nie narusza przestrzeni osobistej. Jednak „wolność” może oznaczać o wiele więcej. Wolność słowa, wyznania, poglądów, prawo do posiadania dóbr prywatnych, prawo do intymności. Jak widać, w słowie „wolność” możemy odszukać bardzo wiele. Kiedy głębiej się nad tym zastanowimy, musimy uznać, że wolność pod każdą postacią jest dla nas bardzo ważna.
Wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś mówi nam, co mamy robić, jak się zachowywać. Nakazuje, dokąd mamy iść, po co, kiedy. I my musimy się dostosować, jeśli chcemy uniknąć przykrych konsekwencji. Lub też odwrotnie, ten sam człowiek zakazuje nam rzeczy, które uważamy za normalne. Oczywiście nie mówię tutaj o sytuacjach przewidzianych prawnie, takich jak pozbawienie wolności w konsekwencji popełnienia przestępstwa. Wyobraźmy sobie po prostu sytuację, w której ktoś chce sterować naszym życiem i panować nad nim, pozbawiając nas wszelkiej kontroli nad własną egzystencją. Chyba wszyscy się zgodzą – trudno byłoby to wytrzymać. Każdemu potrzebna jest w życiu swoboda wyboru, wypełniania wolnego czasu według własnych upodobań czy zaspokajania podstawowych potrzeb duchowych. Wszyscy chcą tej możliwości, jednak każdy wykorzystuje ją w inny sposób. A więc praktycznie niemożliwe jest uszczęśliwienie jednostki poprzez rozkaz. Takie ograniczenie wolności wydaje się straszne i niemożliwe, jednak nie musielibyśmy szukać daleko, aby znaleźć osoby znajdujące się w takiej sytuacji. Dla przykładu możemy podać kraje i ustroje totalitarne. Ustroje, w których nie dba się w ogóle o jednostkę. Jest ona tylko małą częścią całego mechanizmu, którą stanowi państwo. Ażeby mechanizm działał dobrze, każdemu trzeba przydzielić funkcje – po prostu nakreślić to, jak ma postępować w życiu. A więc mamy tu do czynienia praktycznie z całkowitym skrępowaniem obywatela. Nie może on bowiem wykroczyć poza bardzo wąskie granice. Nie jest to, jak się okazuje, dobry sposób. Brak motywacji sprawia, że jednostka próbuje się wyrwać do innych zajęć, uciec od obowiązków. Wszelkie ograniczenia wolności mają najczęściej skutek odwrotny od zamierzonego. Człowiek zniewolony jeszcze mocniej garnie się do „zakazanego owocu” i próbuje obejść zakazy. Tutaj z kolei przykładem literackim mogą być Syzyfowe prace S. Żeromskiego. Młodzi Polacy szukają sposobów (i znajdują je), aby w jak największym gronie czytywać zakazaną literaturę polską oraz podtrzymywać narodowe tradycje i kulturę. Termin „syzyfowe prace” świetnie oddaje sytuację, jaka następuje, gdy ktoś chce kogoś ograniczać i kontrolować. Próby ograniczenia praw takich jak, na przykład, wolność wyznania mogą prowadzić tylko do buntu. Wyznawcy jakiekolwiek wiary, która jest dla nich największą wartością, będą bronić jej w każdy możliwy sposób. Wolność słowa także nie może zostać zupełnie zdławiona, ponieważ zawsze znajdzie się sposób, aby wyrazić i przekazać własną opinię. Własności prywatnej potrzebujemy w podobnym stopniu, jak innych „wolności”. Nie chodzi tu o szczęście osiągane poprzez powiększanie dóbr osobistych; każdy z nas jednak czuje potrzebę, by mieć coś własnego, prywatnego. Coś, co daje nam poczucie intymności i możliwości kierowania własnym życiem.
Nasze zachowania w obronie podstawowych praw, jakie posiadamy, nigdy się nie zmienią. Potrzebujemy wolności prawie tak samo jak powietrza. Nie potrafilibyśmy żyć bez zaspokajania potrzeb duchowych i podstawowych potrzeb materialnych. Czulibyśmy się zniewoleni (a czy nie bylibyśmy?), obserwowani, bez prawa do prywatności. Argumenty argumentami, ale proszę sobie po prostu wyobrazić sytuację, w której nie możemy wierzyć w to, co chcemy, nie mamy prawa nic posiadać, jesteśmy bez przerwy obserwowani, nie możemy wyrażać własnego zdania. Najchętniej zabroniono by nam myśleć. Każdy z nas przyzna mi rację – nie potrafilibyśmy tak żyć. A więc Wolność faktycznie jest ważną wartością w życiu człowieka. A nawet więcej. Jest wartością niezbędną.