Wkuwam

Wyjaśnienie pojęcia alegoria.

Alegoria-motyw zawarty w dziele literackim(a tak że malarskim),np.:postać,zdarzenie,który oprócz znaczenia dosłownego ma sens dodatkowy,domyślny,czyli alegoryczny.Popularną alegorią literacką jest.np.:przedstawienie zeglugi,podrózy jako odpowiednika ludzkiego zycia.W bajkach alegoriami ludzkich cech są postacie zwierzęcych bohaterów,w sztukach plastycznych,np.:sowa to alegoria mądrosci, waga sprawiedliwosci.Od symbolu alegoria rózni się tym,ze wszyscy rozumiemy ją jednakowo,zaś symbol-wielorako