Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Wypowiedzenie – zdanie i równoważnik zdania

 
Wypowiedzenie – to uporządkowana gramatycznie grupa wyrazów, która zawiera zrozumiałą informację. Wypowiedzenie rozpoczyna się wielką literą, a kończy kropką, wykrzyknikiem, znakiem zapytania lub wielokropkiem. 
Wypowiedzenia możemy podzielić na:
zdania – czyli te wypowiedzenia, które zawierają orzeczenie (utworzone przez osobową formę czasownika);
Nauczyciel prowadzi lekcję.
Słucham.
Wczoraj bolała mnie głowa.

równoważniki zdań – wypowiedzenia, które nie zawierają orzeczenia;
Jaki pan, taki kram.
Śmierć Achillesa z ręki Parysa.
Powitanie przybyłych gości.

zdanie pojedyncze – czyli takie, które zawiera tylko jedno orzeczenie;
Mama posprzątała wczoraj cały dom.
Umyłam się tym nowym mydłem.
zdanie złożone – to takie, które posiada dwa lub więcej orzeczeń;
Poszedłem do parku i spotkałem koleżankę z klasy.
Zapadł zmrok, a na niebie pojawiły się gwiazdy.
Jeżeli w zdaniu wystąpi więcej zdań składowych, to nazywamy to wypowiedzenie zdaniem wielokrotnie złożonym.
Byłem zmęczony, więc poszedłem do parku i spotkałem koleżankę z klasy.
Zapadł zmrok, a na niebie pojawiły się gwiazdy, które świeciły wyjątkowo pięknie.
• Każde wypowiedzenie rozpoczyna się dużą literą i kończy kropką lub innym znakiem interpunkcyjnym np. pytajnikiem czy wykrzyknikiem. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *