Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna. Edukacyjna – szkolna baza wiedzy

Największa baza wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Wypracowania Język Polski

  • Home
  • Stefan Żeromski „Syzyfowe prace” – rola literatury romantycznej w kształtowaniu ducha Polaków na podstawie „Syzyfowych prac”

Stefan Żeromski „Syzyfowe prace” – rola literatury romantycznej w kształtowaniu ducha Polaków na podstawie „Syzyfowych prac”

Literatura jest niewątpliwie jedną z dziedzin działalności artystycznych, te zaś wchodzą w skład kultury, która jest nieodzownym elementem kształtującym świadomość człowieka w niej uczestniczącego. Dodatkowym atutem literatury jest jej metaforyczność…

Stefan Żeromski „Przedwiośnie” – problematyka powieści

„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego ukazało się w 1924 r. – 6 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Utwór był reakcją autora na katastrofalną sytuację II Rzeczypospolitej. Młodym państwem targały różne bolączki:…

Stefan Żeromski „Przedwiośnie” – polemiczna wymowa powieści Żeromskiego

Utwór Stefana Żeromskiego pt.: ,,Przedwiośnie” wyrasta z niepokojów pisarza o kształt i przyszłość odrodzonego kraju. Po odzyskaniu niepodległości ojczyzna stanęła przed wieloma problemami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi. Należało uzdrowić gospodarkę,…

Stefan Żeromski „Przedwiośnie” – opracowanie książki

Stefan Żeromski ukończył pracę nad „Przedwiośniem” 21 września 1924 r. Dzieło powstało więc w wolnej Polsce i było głosem autora w walce o nowy kształt ojczyzny. Akcja utworu obejmuje okres…

Stefan Żeromski „Przedwiośnie” – opowieść o szklanych domach i jej funkcja artystyczna w powieści

Opowieść o szklanych domach jest snuta przez Seweryna Barykę w czasie podróży bohatera z synem Cezarym z Rosji do Polski. Cała pierwsza część powieści „Przedwiośnie” nosi właśnie taki tytuł: „Szklane…

Stefan Żeromski „Przedwiośnie” – obraz wojny według Cezarego Baryki i narratora powieści

Obraz wojny ukazany w „Przedwiośniu” został opisany z perspektywy głównego bohatera, a także narratora, który momentami jest tożsamy z Baryką, ale też komentuje rzeczywistość widzianą oczami innych postaci. Dla Cezarego…

Stefan Żeromski „Przedwiośnie” – obraz komunizmu i rewolucji w powieści

Stefan Żeromski przez całe swoje życie żywo interesował się losem ojczyzny. Z wielkim wzruszeniem i radością przyjął wieść o wyswobodzeniu jej spod, ciążącego już tak bardzo, jarzma niewoli. Przed odrodzoną…

Stefan Żeromski „Przedwiośnie” – charakterystyka Szymona Gajowca

Szymon Gajowiec to jeden z bohaterów „Przedwiośnia”, postać ważna ze względu na ideę powieści i jej wątek polityczny. Gajowiec jest znajomym ojca Cezarego Baryki, wysoko postawionym urzędnikiem Ministerium Skarbu w…

Stefan Żeromski „Przedwiośnie” – charakterystyka Seweryna Baryki

Seweryn Baryka to ojciec głównego bohatera, Cezarego. Wychował się w Polsce, ale karierę urzędniczą zrobił z Rosji. W młodości nie otrzymał gruntownego wykształcenia i nie miał określonego zawodu. Chciał znaleźć…

Stefan Żeromski „Przedwiośnie” – charakterystyka Cezarego Baryki

Powieść Stefana Żeromskiego pt. ,,Przedwiośnie” wyrosła z niepokojów pisarza o los ojczyzny po roku 1918. Po 123 latach niewoli w końcu nasz kraj uzyskał upragnioną wolność. W tej sytuacji rodziło…

Stefan Żeromski „Przedwiośnie” – „Rewolucja ideowa Cezarego Baryki” – rozwiń temat

Stefan Żeromski głównym bohaterem swojej powieści politycznej z 1923 roku uczynił dość nietypową postać. Wydarzenia w ,,Przedwiośniu” –  utworze oskarżeniu i sądzie nad polską rzeczywistością powojenną, oceniane są i rejestrowane…

Stefan Żeromski „Przedwiośnie” – symbolizm w powieści i jego rola

Utwór Stefana Żeromskiego pt.: ,,Przedwiośnie” prócz warstwy znaczeń dosłownych, posiada również rozbudowaną warstwę symboliczną. Pisarz posługuje się symbolem niezwykle często i tylko od czytelnika zależy, czy będzie w stanie je…

Stefan Żeromski „Popioły” – streszczenie skrótowe

„Popioły”, obok „Ludzi bezdomnych” i „Przedwiośnia” zaliczane są do najznamienitszych dzieł polskiej literatury przełomu XIX i XX wieku. Żeromski, wychowany w atmosferze patriotyzmu i kultu przodków, często umieszczał w swoich…

Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni”, „Przedwiośnie” – Tomasz Judym i Cezary Baryka – charakterystyka porównawcza

Cezary Baryka i Tomasz Judym są postaciami stworzonymi przez Stefana Żeromskiego. Ich sylwetki mają wiele cech wspólnych, lecz również wiele je dzieli. Różnice pomiędzy nimi spowodowane są przede wszystkim zupełnie…

Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni” – utwór Żeromskiego jako powieść społeczna

Powieść Stefana Żeromskiego odzwierciedla stan polskiego społeczeństwa końca XIX w. Przedstawienie to jest bardzo dokładne i rzetelne, czego dowodem może być szeroki przekrój narodu polskiego zawarty w tej powieści. Swój…

Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni” – tragizm Judyma

Tomasz Judym jest bohaterem powieści Stefana Żeromskiego zatytułowanej „Ludzie bezdomni”. Uznając pozytywistyczne ideały, traci szanse na miłość i osobiste szczęście. Z tego powodu możemy nazwać go postacią tragiczną. Judym pochodził…

Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni” – różne rodzaje bezdomności w „Ludziach bezdomnych”. Opracowanie

Tytuł „Ludzie bezdomni” jest wieloznaczny. Odnosi się do różnych rodzajów bezdomności, które zostały przedstawione w utworze mniej lub bardziej bezpośrednio. Można interpretować go dosłownie albo szukać jego znaczenia przez rozwinięcie…

Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni” – problematyka powieści

Powieść Żeromskiego jest utworem o złożonej kompozycji. Fabuła składa się z kilku wątków, z których każdy porusza problematykę społeczną. W dziele tym pojawiają się różne motywy literackie. Spośród nich należy…

Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni” – praca organiczna w powieści Żeromskiego

Pozytywizm to epoka, która przyniosła nowe spojrzenie na zadania literatury. Główną rolą pisarza stało się propagowanie wzorca świadomego własnej przynależności narodowej, wykształconego i oświeconego obywatela. Należało znaleźć nową drogę, by…

Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni” – opracowanie książki

Stefan Żeromski to jeden z najwybitniejszych pisarzy początku XX wieku w Polsce. Żeromski, nazywany „ sumieniem polskiej literatury” silnie wpłynął na świadomość literacką i społeczną swojego pokolenia. Artysta napisał „Ludzi…

Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni” – motywy literackie w powieści. Opracowanie

„Ludzie bezdomni” to powieść poruszająca szereg kwestii społecznych, które tworzą spójne motywy przewijające się przez cały utwór: Motyw niespełnionej miłości – początkowo miłość Joasi jest nieszczęśliwa, gdyż Tomasz nie zwraca…

Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni” – interpretacja tytułu powieści Żeromskiego

„Ludzie bezdomni” to powieść Stefana Żeromskiego, która została napisana w 1899 r. W swoim dziele autor wiele miejsca poświęca zagadnieniu współczesnej sytuacji ekonomicznej i bytowej wielu ludzi. Taką wymowę ma…

Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni” – dzieje Tomasz Judyma jako społecznika, buntownika i idealisty

Tomasz Judym to główny bohater powieści Stefana Żeromskiego pt.: „Ludzie bezdomni”. Mimo ciężkiego dzieciństwa – wywodził się z biednej rodziny, jego ojciec miał problemy z alkoholem – udało mu się…

Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni” – charakterystyka Tomasz Judyma

Głównym bohaterem „Ludzi bezdomnych” jest Tomasz Judym – młody lekarz. Fakt, że ukończył on paryską uczelnię, nie świadczy o tym, że miał lekkie życie. Wywodził się z bardzo biednej rodziny,…

Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni” – charakterystyka Joanny Podborskiej

Joanna Podborska pojawia się w życiu głównego bohatera „Ludzi bezdomnych” w uzdrowisku Cisy. Obydwoje są zafascynowani swoimi osobami, szybko się zaręczają. Jaka kobieta mogła wzbudzić uczucia w tak zapalonym społeczniku…

Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni” – bohaterowie. Charakterystyka

Tomasz Judym – Żeromski obdarzył głównego bohatera charakterystycznym rodowodem społecznym. Judym wywodzi się z warszawskiej biedoty, od podszewki zna więc nędzę i problemy ludzi biednych. Judym jest synem szewca-alkoholika. Udało…

Stefan Żeromski „Echa leśne” – streszczenie skrótowe

W lesie, wokół ogniska, zgromadziło się kilka osób – dymisjonowany generał Rozłucki, podleśny Guńkiewicz, geometra Knopf, pisarz gminny – Olszakowski, wójt Gała oraz narrator i jego ojciec. Powodem spotkania było…

Stefan Żeromski „Echa leśne” – opracowanie, interpretacja

„Echa leśne” Stefana Żeromskiego to krótkie, ale ciekawie skomponowane opowiadanie. Jego trzonem – najważniejszą częścią – jest opowieść generała Rozłuckiego, snuta podczas spotkania przy ognisku. Jego wspomnienia dotyczą czasów powstania…

Stefan Żeromski „Dzienniki” – opracowanie

Żyjemy w czasach, w których obieg informacji, zapisywanie danych, przesyłanie wiadomości oraz nieustanne dokumentowanie wydarzeń jest na porządku dziennym. Jednak nie zawsze tak było. Dzisiaj badacze prowadzą zakrojone na szeroką…

Stefan Żeromski „Dzieje grzechu” – streszczenie skrótowe

„Dzieje grzechu” początkowo drukowane były w odcinkach ukazujących się w „Nowej Gazecie” w latach 1906–1908. Już wtedy wzbudziły one spore kontrowersje ze względu na podejmowany temat, który dla ówczesnych czytelników,…