Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Nie ściągaj zacznij wkuwać już dziś

Występowanie wyrazów obcych we współczesnym języku polskim

Print Friendly, PDF & Email

Na świecie żyje wielu ludzi. Porozumiewają się oni różnymi językami w zależności od kraju w którym mieszkają. W Polsce ludzie jak sama nazwa wskazuje rozmawiają w swoim ojczystym języku. Jednak coraz częściej obywatele tego kraju posługugują się wyrazami obcymi.
Zacznę od tego, że różne wydarzenia kulturowe z zagranicy są promowane w naszym kraju. Przykładem tego jest, choćby amerykański zwyczaj przebierania się za duchy- Halloween. Wraz z wprowadzanymi do Polski nowymi obyczajami, ludzie przyswajają sobie słowa z obcych języków. Zwroty te zazwyczaj są wykorzystywane w celach marketingowych. Często przekonujemy się, że bardziej nasze zmysły reagują na słowa obce. Rezultatem tego jest wprowadzanie zwrotów z zagranicy do naszego języka.
Przedstawię następny argument, który udowadnia, że wyrazy obce we współczesnym języku polskim ułatwiają komunikację szczególnie między ludźmi młodymi. Młodsze pokolenie nie wyobraża sobie codziennej konwersacji z rówieśnikami bez użycia powszechnych w ich środowisku wyrazów. Często wypowiedzi młodzieży stają się jakby zbiorowiskiem zwrotów obcego pochodzenia. Wynikiem tego jest systematyczne wprowadzanie do języka polskiego zagranicznych słów najczęściej stosowanych przez młodzież.
Teraz przejdę do omówienia argumentu ilustrującego potrzebę stosowania języków obcych we współczesnym języku polskim. W codziennym życiu korzystamy z wielu usług specjalistów. Bez nie których z nich trudno jest nam funkcjonować. Wiele zawodów wywodzi się z po za granic naszego państwa. W związku z tym część nazw usług nie zostało zmienionych na język polski. Również wiele produktów, wynalazków ułatwiających nam codzienne życie pochodzi z innych państw. Nazwy nowych urządzeń trudno przetłumaczyć na większość języków. Także producenci często uważają, że tytuł danego produktu jest powszechny na świecie i nie korzystna jest jego zmiana. Dlatego, większość nowych przedmiotów posiada nazwy nie pochodzące z naszego języka.
Jako ostatni przytoczę argument, pokazujący, że media wykorzystują słownictwo, w którym pojawiają się zwroty z innych krajów. Prezenterzy telewizyjni, chcą za wszelką cenę przyciągnąć widza. Aby zrealizować swój cel często stosują w swoich programach słowa, pochodzące z obcych języków. Przeważnie już sama zagraniczna nazwa ma zainteresować odbiorcę. Po za tym w wielu gazetach, szczególnie młodzieżowych i specjalistycznych redaktorzy stosują wyrazy obce. Mają one na celu dokonać lepszego opisu różnych sytuacji. Doskonałym przykładem są gazety sportowe, w których zamienia się słowa polskie na wyrazy obce. Często dziennikarze sportowi używają takich zwrotów jak: „offside, gol, menedżer”
Myślę, że przedstawione argumenty, w pełni potwierdzają postawioną przeze mnie tezę. Uważam, że wyrazy obce urozmaicają konwersacje i ułatwiają komunikację między ludzką. Jestem pewny, że udowodniłem, iż wprowadzanie zagranicznych zwrotów do naszego współczesnego języka daje nam wiele korzyści.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.