Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Przykładowy wzór podania oraz przykładowe uzasadnienie

Twoje imię i nazwisko Wrocław, dnia 2007.08.24
Ulica i numer mieszkania
kod pocztowy i miejscowość
tel. Xxx
mail: [email protected]
Dyrekcji
IX LO im. ——————
we Wrocławiu

P O D A N I E

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z biologią i chemią jako przedmiotami rozszerzonymi lub do klasy gdzie przedmioty są do wyboru przez ucznia na rok szkolny 2007/2008.

Prośbę swą motywuję tym, że nauka w IX Liceum Ogólnokształcącym pozwoli mi na zrealizowanie mojego celu, którym jest dostanie się w przyszłości na Akademię Medyczną.
Nadmienia, że biologia i chemia to dziedziny moich zainteresowań, tak więc nauka tych przedmiotów sprawia mi dużo satysfakcji i nie mam problemów z przyswajaniem wiedzy w tych kierunkach, chciałbym zaznaczyć, że nauka przedmiotów humanistycznych również nie sprawia mi żadnych trudności.

Informuję, że w gimnazjum uczyłem się języka angielskiego i rosyjskiego.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Z wyrazami szacunku
Twój podpis

ZAŁĄCZNIKI:
-kopia świadectwa ukończenia gimnazjum;
-wyniki egzaminu gimnazjalnego;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *