Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Zasada pisowni: rz, ż; ó, u; ch, h

Rz piszemy, gdy:
– w wyrazach wymienia się na r,
– Rz piszemy w zakończeniach wyrazów: -arz, -erz (mierz mistrz)
– Rz piszemy po spółgłoskach: b, p, d, t, g, k, ch, j, w,

Wyjątki:
wyrazy: bukszpan, gżegżółka, kształt, kszyk (nazwa ptaka), piegża (nazwa ptaka), pszczoła, Pszczyna, pszenica, pszenżyto,
w przymiotnikach zakończonych na: – szy, – ejszy, np.: lepszy, nowszy, najlepszy, najnowszy, ładniejszy, mocniejszy, najładniejszy, najmocniejszy.

Ż piszemy, gdy:
– wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: g, dz, h, z, ź, s
– Ż piszemy w wyrazach zakończonych na: -aż, -eż
– Ż piszemy po literach: l, ł, r, n,

U piszemy:
– w zakończeniach rzeczowników: un, unek, uchna, uszka, uszek, uch, us, usia
– U piszemy w czasownikach zakończonych na: uj ujesz uje
– U piszemy w czasownikach typu: czuć, kuć, kłuć, pruć, snuć, np.: czuje, kuję, kłuję, pruję, snuję.

Ó piszemy, gdy:
– wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: o, e, a
– Ó piszemy w wyrazach zakończonych na: -ów
– Ó piszemy w wyrazach zakończonych na: -ówka
Wyjątki: skuwka, wsuwka, zasuwka.
– Ó piszemy w wyrazach zakończonych na: -ówna
– Ó piszemy na początku wyrazów: ósemka, ósmy, ów, ówczesny, ówcześnie, ówdzie.

Ch piszemy, gdy:
– wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: sz
– Ch piszemy po literze s np.: schab, schody, wschód.
– Ch piszemy na końcu wyrazów, np.: na drogach, orzech, zuch.
Wyjątki: druh, Boh (nazwa rzeki).

H piszemy, gdy:
– wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: g, ż, z, dz

Autor: Piotr Fabian.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *