Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone

Współrzędnie złożone

1. Zdania łączne, treść zdań składowych łączy się i są najczęściej połączone spójnikami: i, a, oraz, ani, ni, również, jak również
Wykres do tego zdania wygląda tak ________ … _________

2. Zdanie rozłączne jest to zdanie o dwóch wykluczających się możliwościach, które łączą takie spójniki jak: albo, lub, bądź
Wykres do tego zdania wygląda tak _______< >________

3. Zdanie przeciwstawne jest to zdanie, które zawiera dwie przeciwstawne do siebie możliwości, jego spójnikami są: ale, lecz jednak, natomiast
Wykres do tego zdania wygląda tak ________> <__________

4. Zdanie wynikowe jest to zdanie, które wynika z drugiego, jego spójnikami są m.in.: więc, zatem, toteż, dlatego
Wykres do tego zdania wygląda tak ________> >__________

Podrzędnie złożone
1. Zdanie złożone z podrzędnym przydawkowym jest to zdanie, które pełni taką samą funkcję jak przydawka w zdaniu pojedynczym
Odpowiada na pytania przydawki takie jak: Jak, Który, Czyj, ile, czego, z czego

2. Zdanie złożone z podrzędnym dopełnieniowym pełni taką samą funkcję jak dopełnienie w zdaniu pojedynczym
Odpowiada na pytania przypadków zależnych takich jak:
M. Kogo? co?
D. Kogo? czego?
B. Kogo? co?
Msc. O Kim? Z czym?
N. Z kim? Z czym?
W. O!

3. Zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym pełni taką samą funkcję, jak okolicznik w zdaniu pojedynczym
Odpowiada na pytania: jak, gdzie, kiedy, z jakiego powodu.
Typy zdań współrzędnie złożonych są następujące:
– Miejsca: Gdzie, skąd, dokąd, którędy,
– Czasu: kiedy, jak długo
– Sposobu: Jak, w jaki sposób
– Warunku: w razie czego, pod jakim warunkiem,
– Przyczyny: z jakiego powodu, Dlaczego
– Celu: w jakim celu, po co
– Przyzwolenia: mimo co, wbrew czemu

4. Zdanie złożone z podrzędnym podmiotowym pełni funkcję podmiotu w zdaniu podrzędnym
Odpowiada na pytania podmiotu takie jak: Kto? Co?

Dziękuję za przeczytanie, piszę to z pamięci przed odpowiedzią z języka polskiego. Życzcie mi szczęścia; Pozdro for a JAklińSka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *