Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Znaczenie biblii w życiu chrześcijanina

„Biblia” jest jedna z najbardziej popularnych ksiąg świata. Jest również podstawą wielu religii, między innymi chrześcijaństwa. Biblia jest księgą Bosko-ludzką Niewątpliwie Biblia, jako jedna z niewielu jest księgą o charakterze zarówno teologicznym jak i antropologicznym. Opisuję ona bowiem współgranie ze sobą historii w wymiarze wertykalnym (kronos) z tą o wymiarze horyzontalnym (kairos). Kronos to bowiem słowo odpowiadające czasowi ludzkiemu, w którym zawiera się sama tylko historia ludzka, Kairos natomiast jest odpowiednikiem działania Bożego zachodzącego i ingerującego w ludzkie dzieje i losy. Aby wyrazić się jaśniej nazwą kronos określamy same tylko dzieje Narodu Wybranego, zaś nazwą kairos wskazujemy na nadzwyczajne Boskie interwencje w jego życie.. To właśnie Nowy Testament jest obrazem zbawczej misji Jezusa Chrystusa, owym kolejnym przejawem kairos które podejmuje Bóg pragnący zbawić człowieka. Jak wiadomo Biblia jest zbiorem ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Stary Testament jest podstawą judaizmu oraz chrześcijaństwa. Nowy – tylko chrześcijaństwa. Biblia jest księgą Bosko-ludzką jeszcze z innych powodów. Bóg przyczynił się do powstania Biblii w tym celu aby objawić człowiekowi swój plan zbawienia. Biblię napisano także po to by wyjaśnić ludziom swe wieczne prawa. Dla chrześcijanina najważniejszym autorytetem w kwestii zbawienia jest Pismo Święte.
Nie da się zaprzeczyć że Pismo Święte w działalności groźnych sekt usypia czujność. Chodzi tu o to że żaden człowiek, który powołuje się na Pismo jednocześnie nie może być odebrany jako ten, który ma złe zamiary. Nie można również zapominać o fakcie że sekty a na ich czele świadkowie Jehowy używają ogromną liczbę cytatów „na każdą okazję” dla udowodnienia swoich tez.

Apostołowie byli uczniami Jezusa, który był ich przewodnikiem. dlatego myślę , że „Biblia” może być przewodnikiem dla współczesnego człowieka, tak jak Jezus dla swoich uczniów. Większość ludzi na świecie wyznaje wiarę w Chrystusa, dlatego powinni wierzyć w przekazy „Pisma Świętego” i wzorować się na nich.

Zadaniem biblii jest rzetelne i przejrzyste przedstawienie najnowszego stanu badań naukowych nad Biblią i usystematyzowanie najważniejszych wiadomości na jej temat. Ta prezentacja została umiejętnie dostosowana do potrzeb i oczekiwań ludzi wierzących, a także wszystkich osób zainteresowanych Pismem Świętym jako fundamentem tradycji judeochrześcijańskiej. Czytając „Biblię” możemy zauważyć, że człowiek pokazany jest w niej jako wartość a nie przedmiot. „Pismo Święte” mówi nam , że w każdym człowieku jest Jezus Chrystus. Nie szanując swojego bliźniego obrażamy tym samym Boga. Myślę, że jest to bardzo dobry przykład, by pokazać ludziom, że powinni się nawzajem szanować. Egzemplarz Biblii z pewnością znajduje się w domu każdego chrześcijanina „Biblia” uczy nas , że Bóg nam podarował życie i tylko On może nam je odebrać. Niestety, w wielu krajach do dziś możemy się spotkać z karą śmierci. Na szczęście są to już nieliczne jednostki. W państwach, w których już nie praktykuje się takiego wymiaru sprawiedliwości, prawo zostało ukształtowane na podstawie Dekalogu. Dekalog jest również fundamentem etyki, której znajomość przydałaby się każdemu człowiekowi. Uważam że Biblia jest źródłem wartości dla współczesnego człowieka, ponieważ obok treści religijnych, mówi o problemach dotykających wielu ludzi. Ukazując nam prawdziwy sens istnienia każdego z nas naszych cierpień. Pochwala takie wartości jak uczciwość, współczucie, miłość. Pomaga człowiekowi wybrać właściwa drogę i dokonać właściwych wyborów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *