Wkuwam

Znajomość dobrych manier.

Kiedy człowiek przychodzi na świat nic nie potrafi. Wszystkiego się więc stopniowo uczy : siadania, stania, chodzenia, mówienia itp. Uczy się tego wszystkiego w taki sposób, że naśladuje innych. To właśnie rodzice i inne osoby uczą go tych procedur i umacniają je w nim. W ten sposób już od dzieciństwa nabywa się podstawowych manier, które są niezbędnym elementem wychowania. Warunkiem dobrych manier dziecka jest przejęcie przez niego odpowiedniego wzorca zachowań od dorosłych. Dobre maniery natomiast są jednym z elementów savoir-vivre ? czyli sztuki życia.
Dobre maniery widoczne są m.in. w gestach, słowach, wyglądzie zewnętrznym lecz nie stanowią one sztuki życia. Poza nimi są i takie, które stanowią w sztuce życia coś ?głębszego?. Poprzez dobre maniery rozumiemy taki sposób zachowania się i traktowania innych, który jest akceptowany przez ogół społeczeństwa. Pozwalają one nam godnie żyć, a co ważniejsze dostrzegać wokół siebie innych ludzi i ich potrzeby. Dobre maniery są w dzisiejszym świecie nieodzowne. To one decydują o tym, czy jesteśmy ludźmi, a może ? czy stajemy się ludźmi w myśl znanego powiedzenia ?Człowiek to brzmi dumnie?. Dlatego bardzo ważną sprawą jest uczenie ludzi od najmłodszych lat, aby żyli kulturalnie i w przyjaźni z dobrymi manierami.
Dlatego od dzieciństwa powinniśmy się uczyć takich czarodziejskich słów jak : – ?proszę? , ?dziękuję?, ?przepraszam? – szanować ludzi począwszy od swych najbliższych i osoby starsze ;
– nie przerywać nikomu rozmowy ;
– pytać rodziców o pozwolenie, gdy się chce coś zrobić lub wziąć.
– kultury przy stole i przy telefonie
– higieny, dbałości o swój wygląd i porządku.
Na sztukę życia, oprócz dobrego wychowania i dobrych manier ma również poziom kulturalny człowieka. Człowiek kulturalny potrafi normalnie rozmawiać bez używania wulgaryzmów, a przy wyrażaniu swojej opinii nie obraża innych. Dowodem na to, że ktoś zachowuje się kulturalnie są jego zachowania w najnormalniejszych sytuacjach życia codziennego, choćby ustąpienie miejsca starszemu w środkach komunikacyjnych.
Lecz nie tylko te zachowania człowieka mają wpływ na jego kulturę. Na jego wysoki poziom kultury wpływa lektura wartościowych książek , słuchanie muzyki poważnej oglądanie przedstawień teatralnych, odwiedzanie wystaw malarstwa oraz innych tego typu wystaw, Człowiek kulturalny wykazuje się dużą tolerancją wobec innych ludzi niezależnie od ich wyznania, koloru skóry czy poglądów.
Dobre maniery uczą dobrego postępowania zarówno wobec samego siebie jak też wobec innych osób. Uczą również umiejętności właściwego zachowania się w każdej sytuacji. Dobre maniery to po prostu sztuka życia.

oto moje godzinne wypociny. Mam nadzieję, że do czegoś się przydadzą. Pozdrawiam.