Wkuwam

Życie Józefa Piłsudskiego

Józef Piłsudski urodził się 5-ego grudnia w roku 1867, w Zuławie pod Wilnem. Bracia w domu Piłsudskich mieli zapewnione patriotyczne wychowanie. Razem z bratem założył kółko samokształceniowe o nazwie Spójnia. Zajmowało się ono sprowadzaniem Polskich książek z Warszawy. W 1884 roku zmarła matka Józefa Piłsudskiego. Rok później zdał maturę (najlepsze oceny z historii i geografii).

Miał 20 lat kiedy chciał rozpocząć naukę na Uniwersytecie. Niestety 22 marca 1887 został aresztowany za próbę morderstwa cara. Jego brat Bronisław został skazany na 15 lat. Po odsiedzeniu swojego wyroku wstąpił do wojska.

28-ego lipca w roku 1914 rozpoczęła się I wojna światowa. Następnego dnia J. Piłsudski wydał pierwsze rozkazy mobilizacyjne. Nie chciał żeby polscy legioniści walczyli po którejś stronie. Chciał żeby walczyli o Polskę, o swoją ojczyznę. 29 lipca 1916 roku brygadier Piłsudski złożył rezygnację z dowództwa, pragnąc wyrazić swój sprzeciw wobec lekceważenia Legionów i nie uznawania ich za wojsko polskie walczące o niepodległość, więc odesłano go na urlop. Dymisja Piłsudskiego spowodowała rezygnacje wśród służby wojskowej. Piłsudski zaoferował niemieckiemu generał-gubernatorowi Hansowi Hartwigowi von Beselerowi swoją pomoc w organizowaniu polskiej armii. Piłsudski został aresztowany, zamknięto go w Magdeburgu. Przebywał tam ok. 1 roku.

Zaczęliśmy walczyć. Polska początkowo wygrywała, do armii zgłaszali się nowi ochotnicy. Nie było łatwo ,lecz Polska została uratowana!! Były to zasługi Józefa Piłsudskiego, a dokładnie jego strategii. W 1920 r. odbyła się bitwa zwana Cudem nad Wisłą. Józef Piłsudski niestety zmarł w Belwederze o godz. 20.45 w roku 1932, 12 maja. Prawdopodobnie na raka wątroby. Jego pogrzeb był wielki i zasłużony taki jaki powinien być. Został pochowany na Wawelu w Krakowie, a jego serce złożono w Wilnie.