Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Nie ściągaj zacznij wkuwać już dziś

Andrzejewski Jerzy

Jerzy Andrzejewski – życiorys Jerzy Andrzejewski urodził się 19 sierpnia 1909 roku w Warszawie. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. W okresie II Wojny Światowej był zaangażowany w pomoc Żydom. Na…

Andersen Hans Christian

Duński baśniopisarz. Autor licznych bajek i opowiadań dla dzieci. Życiorys Urodził się 2 kwietnia 1805 r. w Odense (miasto leżące na wyspie Fionii). Pochodził z biednej rodziny. Jego ojciec był szewcem, matka…

Ajschylos

Ajschylos (Eschyl) urodził się około roku 525 przed naszą erą w Eleusis. Obok Sofoklesa i Eurypidesa jest uznawany za jednego z najwybitniejszych tragików Starożytnej Grecji. Do dnia dzisiejszego zachowało się…

co zastał jasiek w bronowicach gdy wrócił z nocnej eskapady

co zapowiadają polacy uciekający przed branką

co symbolizują termopile przywołane w grobie agamemnona juliusza słowackiego?

co świadczy o istocie człowieczeństwa – czyny czy słowa? rozważ problem w formie rozprawki. w swojej pracy odwołaj się do przykładów z wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego.

całej powieści bolesława prusa oraz wybranego tekstu kultury. twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

odwołując się do fragmentu lalki

że człowiek może pokonywać przeciwności losu? rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie

Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.